Kan ingen avlasta honom, han verkar ju ha hand om allt i kommunen. Dessutom är han fyrbarnspappa! Inte undra på att det blir fel beslut ibland. Ungefär så löd en insändare i UNT i vintras där en skribent oroade sig för Erik Pellings hälsa. I ett svar tackade Erik Pelling för omtanken. Nu steppar han upp ytterligare ett snäpp och blir Socialdemokraternas förstanamn i Uppsala.

Hur mår du?

– Jättebra!

Vilken är den viktigaste frågan i Uppsala just nu?

– Tryggheten. Vi vill få bort Gottsunda från listan över särskilt utsatta stadsdelar i Sverige. Det här är en stor utmaning och läget är allvarligt. Men det handlar inte bara om Gottsunda, jag vill att mina barn ska kunna cykla ner själva på stan.

Vågar du inte skicka barnen själv till stan?

– Alla föräldrar tänker tanken på vad som skulle kunna hända. Bara den tanken gör att man mår sämre. Det är en stor välfärdsförlust att vi hamnat här.

2014 besökte Erik Pelling Gottsunda och lanserade satsningar på stadsdelen. Nyss var han där igen med nya satsningar.

Vad gjorde ni för fel däremellan, eftersom du behövde åka dit igen?

– Det här har tagit längre tid än jag trodde då och det är bara att konstatera att vi inte gjort tillräckligt. Den här gången har vi varit grundliga och lagt ett radikalt förslag med 89 punkter. Genom åren har det gjorts många enskilda saker men det har inte tagits något samlat grepp.

Men kommunen hade ju en särskild samordnare på plats där i flera år, socialdemokraten Hilde Klasson?

– Hon var placerad där av socialnämnden. Nu vill vi undvika stuprör inom kommunen och övriga samhället som inte jobbar tillsammans. Vi ska arbeta uthålligt med många saker, skolfrågan, kameraövervakning, polis, socialtjänst och jobb.

Hur ser Uppsala ut om 20 år om du får bestämma?

– Då är hela Uppsala tryggt, och de kriminella gängen har förlorat. Vi kommer också att ha löst trafikträngseln i Uppsala och har en ny station i Bergsbrunna, spårvagn, bussar och bilar som går på el och bättre förutsättningar för cyklar och för fotgängare. Då har vi nått full sysselsättning, har god hälsa och de sociala skillnaderna är små.

Kommunen gick nära en miljard plus 2017. Borde ni inte kunnat satsa mer på utsatta grupper?

– Pengarna läggs inte på hög. Vi ska ha råd att bygga ut skolor, anlägga vägar, göra parker, satsa på äldrevård. Alternativet är att låna. Det är ett feltänk att ta det här som intäkt för att sänka skatten, som borgarna gör. Då blundar man exempelvis för ökningen av antalet äldre och kommande stora barnkullar. Dock tror vi inte att skatten behöver höjas.

Uppsala har dalat som skolkommun, och resultaten i grundskolan har gått ned. Varför?

– Vi har tagit stort ansvar för flyktingmottagandet. Det förklarar en del, men är ingen ursäkt. Vi har inte kommit tillräckligt långt när det gäller att exempelvis motverka segregation i skolan. Möjligheten att välja skola har inte minskat segregationen, det har forskningen tydligt visat.

Vill du ta bort skolvalet?

– Nej, men vi behöver en diskussion om hur vi minskar segregationen i skolan. Jag kan tänka mig att det finns varianter.

Men får skolan tillräckligt med pengar?

– Det är begränsat med resurser, så är det. Men vi vill satsa mer på skolan och lärarna, med mer fortbildning, högre lön och lärarassistenter.

Hur ska Uppsala klara boendesituationen för nyanlända?

– Vi har ett orimligt system idag där några kommuner har flytt sitt ansvar, vilket spätt på segregationen. Nu vilar ett otroligt stort ansvar på dem som ställer upp, som Uppsala, Malmö och Södertälje. Att inte ge människor som flytt krig och oroshärdar bästa möjliga start, så att de snabbt kan börja bidra till samhället, är dumsnålt och inte att ta ansvar.

Men är det rimligt att personer i Uppsalas bostadskö kan få se sig förbigångna av nyanlända?

– Det är ett dilemma. Vi funderar på ett undantag, kanske för kvotflyktingar som ofta är de mest utsatta, och barnfamiljer. Men vi har hela tiden varit tydliga med att man som nyanländ måste ställa sig i kö och efter etableringsperioden själv ordna med bostad.

Uppsala växer snabbt. I en enkät i UNT svarade en majoritet att Uppsala blir mindre attraktivt med den byggtakt som råder i dag.

Håller du med?

– Nej, vi gör allt för att Uppsala ska bli mer attraktivt, och det kommer det också bli. Se på Rosendal, där de boende är fantastiskt nöjda. Men det är mycket stök under en byggperiod och vi har sett stora förändringar i Uppsala kort tid. Sådant kan skapa oro.

Vad är det bästa med Uppsala?

– Att det är nära till väldigt mycket och att det är gång- och cykelvänligt. Det är en fantastisk kvalitet att såväl svampskogen, som kultur och service ligger inom räckhåll för många.

Håller de många som bor på landsbygden med om det?

– Vi har ett offensivt mål där Uppsala ska bli bästa landsbygdskommunen i Sverige. Många där känner sig bortglömda, och har också skäl till det. Vi har varit självkritiska och gjort landsbygden till ett viktigt politikområde igen.

Det sämsta med Uppsala då?

– Vi är en väldigt segregerad stad. Något har uppenbarligen gjorts fel.

Här hittar du alla tidigare intervjuer:

LÄS MER: Ahlstedt (M): "Att göra Uppsala tryggare viktigaste frågan"

LÄS MER: Smedberg (V): "Vi måste erkänna att vi har ett klassamhälle"

LÄS MER: Hanna (C): "Ska Uppsalaborna alltid bo i en byggarbetsplats?"