Elever fick EU-inspiration av talmannen

Förstagångsväljare vid Lundellska skolan i Uppsala fick EU-inspiration av riksdagens talman Andreas Norlén (M).

22 maj 2019 17:58

Andreas Norlén besöker ett antal gymnasieskolor i Mälardalsregionen för att träffa förstagångsväljare och prata om vikten av demokrati och hur den fungerar både här hemma och inom EU. I Uppsala träffade han 300 förstgångsväljare från Lundellska skolan.

Eleverna Rakel Zahirovis Hasth, Fanny Petersson och Johan Sjöberg hade laddat upp med frågor, om allt från talmannens arbete till varför högerpartierna vinner mark inom EU?

Vilket är det största hotet mot demokratin, var en av frågorna?

– Vår demokrati står stark och vi har ett högt valdeltagande. Men det största hotet anser jag vara det minskande politiska engagemanget från medborgarna. Det är svårt att rekrytera folk till politiska uppdrag och få dem att engagera sig i politiken. Det är ett större hot än exempelvis den ökande extremismen, svarade Andreas Norlén.

Han berättade om riksdagens arbete och hur det är involverat i de lagstiftningsprocesser som sker inom EU.

– Det är viktigt för mig som talman att komma ut och berätta hur riksdagen fungerar, vilken roll den spelar i EU-politiken och hur var och en kan påverka de beslut som tas i Europaparlamentet genom att gå och rösta i EU-valet. Det påverkar EU:s framtid, sade han.

Eleverna tyckte att den information och de svar de fick var bra. Valet är dock inget stort samtalsämne i Lundellska skolans korridorer.

– Nej, vi pratar inte mycket om det, men jag tror att många unga är positiva till EU och kommer att rösta, sade Fanny Petersson.

Både hon och Rakel Zahirovis Hasth har redan förtidsröstat. Johan Sjöberg skulle rösta samma dag.

Ulf Mattsson som suttit i publiken väntar till valdagen på söndag.

– Jag tror jag vet vad jag ska rösta på. Men det är inte lika lätt som i riksdagsvalet. Man pratar lika mycket om EU-valet som riksdagsvalet, säger han.

En timme senare talade Kristdemokraternas ledare Ebba Busch Thor på Celsiustorget i Uppsala. KD går till val med budskapen "Make EU lagom again". Större delen av talet pratade hon dock om svensk inrikespolitik, regeringsbildningen och KD:s uppgång i opinionen samtidigt som hon angrep regeringen.

Varför pratar jag bara om det då, frågade Ebba Busch Thor retoriskt?

– Jo för att visa att vi har hållit det vi lovat här hemma och det gör vi även i EU-parlamentet.

Men vad menar KD egentligen med sitt Trumpklingande "Make EU lagom again"?

– Att EU ska syssla med stora frågor som att undanröja handelshinder. Inte lägga sig i vad vi kallar sojakorven eller hur vi organiserar vår barnomsorg, sade Ebba Busch Thor.

Val vart femte år

FAKTA

Det är val till Europaparlamentet vart femte år i alla EU-länder.

Alla EU-medborgare har rätt att rösta i Europaparlamentsvalet.

I Sverige är det Europaparlamentsval söndagen den 26 maj 2019.

I Sverige får varje medborgares om fyllt 18 år och är eller har varit folkbokförd i Sverige rösta fram politiker till Europaparlamentet.

Även medborgare från andra EU-länder som är folkbokförda i Sverige får rösta i EU-valet.

Källa: Regeringen

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Lennart Lindström