I ett pressmeddelande skriver Sunnersta AIF att man genom ett avtal med både Uppsala kommun och länsstyrelsen har fått tillstånd att ta vatten ur Ekoln, via ett kommunalt pumphus, som ska användas för att bevattna fotbollsplanerna vid Granebergs IP. Klubben, som har påbörjat att lägga rör runt fotbollsplanerna, kommer därmed inte längre att bevattna planerna med det kommunala dricksvattnet.