I en första etapp planeras en skola för årskurs 6-9 med plats för 720 elever samt tillagningskök och matsal för hela det framtida skolområdet i Gottsunda. Den andra etappen ger möjlighet för tillbyggnad eller nybyggnad för 630 elever från förskoleklass till årskurs 5 vid befintliga Treklangens skola. 

På torsdagen väntas plan- och byggnadsnämnden skicka ut förslaget på så kallat samråd, då grannar, elever, föräldrar, myndigheter och andra kan lämna sina synpunkter till kommunen. Det nya skolområdet planeras strax söder om tidigare Gottsundaskolan som förstördes i en anlagd brand för drygt ett år sedan

Förslaget innebär bland annat att dagens boule- och bollhall rivs för att ge plats åt skolan. I stället utreds lämplig plats för en ny hall. Även en befintlig konstgräsplan försvinner och får ge plats för den ena av två nya fullstora idrottshallar, om förslaget genomförs. Ny bollplan kan i stället anläggas vid Musikparken.

Artikelbild

| Gottsundaskolan efter branden i oktober 2018.

I förslaget blir de nya skolbyggnaderna upp till fem våningar höga. Skolorna placeras på var sin sida om den befintliga gång- och cykelvägen Askbanan. Över gångbanan finns planer på en gångbro som förbinder skolorna. Möjligheter ska finnas att använda delar av lokalerna även utanför skoltid. Det skapar rörelse i området även kvällar och helger och kan öka den upplevda tryggheten, enligt förslaget. 

Planeringen sker i högt tempo med sikte på en första inflyttning under hösten 2024. En färdig detaljplan ska kunna klubbas i slutet av 2020 med byggstart året därpå.