Efter fusket: "Tar på mig ansvar"

"Samtidigt som jag är väldigt besviken på min kollega som uppenbart har fuskat måste jag ta ansvar för felaktigheterna med det etiska tillståndet till studien. Där skulle jag ha gjort annorlunda"

7 december 2017 17:09

Det säger professor Peter Eklöv, som var senior medförfattare till Science-artikeln, men inte medverkade i experimenten på abborryngel på forskningsstationen AR på Gotland.

I rektors beslut fälls båda forskarna för oredlighet för att studien saknade försöksdjursetiskt tillstånd. Däremot anses Peter Eklöv inte uppsåtligen ha bidragit till att artikeln innehöll fabricerade data, och frias därför på den punkten från oredlighet.

Han säger att han länge kände stort förtroende för sin kollega Oona Lönnstedt, som rekryterades till Uppsala universitet efter att under flera år ha bedrivit marinbiologisk forskning i Australien.

– Hon var väldigt välmeriterad för att vara en så ung forskare. Det känns fruktansvärt att hon bevisligen har fuskat och varit oärlig mot mig, och vad än värre är mot hela forskarsamhället, säger Peter Eklöv.

Tar du med dig några lärdomar för framtiden av det som har hänt?

– Självklart, även om jag inte för den skull kommer att sluta lita på och ha förtroende för forskarkolleger. En viktig lärdom tycker jag är att universitetet måste se till att det finns fullgoda elektroniska uppbackningssystem så att rådata till en studie lagras på ett effektiv och säkert sätt, säger Peter Eklöv.

UNT har utan framgång sökt Oona Lönnstedt för en kommentar.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Åke Spross