Döms till sänkt bidrag på 47 kronor per dag

Bidraget för en 19-åring från Afghanistan sänks till 47 kronor per dag eftersom han inte skaffade resehandling till hemresan. Att han tills vidare får stanna i Sverige hjälps inte.

23 november 2018 14:57

19-åringen, som är bosatt i Uppsala, fick först besked att han ska utvisas från Sverige. Migrationsverket sa då åt honom att skaffa en resehandling, det vill säga en form av legitimation, vilket han dock inte gjorde.

Mannen hänvisade till att han hade ansökt om uppehållstillstånd enligt den så kallade gymnasielagen. Den säger att ensamkommande under vissa omständigheter kan få uppehållstillstånd i Sverige om de studerar på gymnasiet.

Migrationsverket medgav att 19-åringen visserligen inte kunde utvisas innan hans ansökan enligt gymnasielagen hade avgjorts. Men planeringen inför en utvisning skulle ändå fortsätta.

Eftersom han inte samarbetat i frågan om resehandlingen satte Migrationsverket ner hans dagersättning från 61 till 47 kronor.

19-åringen överklagade till förvaltningsrätten och menade att det inte fanns skäl att skaffa fram resedokumentet innan utvisningsbeslutet vunnit laga kraft.

Förvaltningsrätten går dock på Migrationsverkets linje. Domstolen slår fast att dagbidraget ska minskas eftersom mannen inte medverkat till att ett beslut om utvisning ska kunna verkställas.

staffan.wolters@unt.se

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Staffan Wolters