Dömda för gruppvåldtäkt i Uppsala ska utvisas

Fem tonårspojkar som dömdes för gruppvåldtäkt på en ung pojke i Uppsala utvisas i tio år. Hovrätten ändrar den tidigare domen från Uppsala tingsrätt.

8 mars 2017 11:10

Åklagaren hade begärt att alla fem skulle utvisas efter avtjänat straff, men fick inte gehör av Uppsala tingsrätt. Domen överklagades till Svea hovrätt som på onsdagen meddelade sitt beslut att alla fem ska utvisas under tio år efter avtjänat straff. Ungdomarna är i 16-17-årsåldern och anlände till Sverige som flyktingar. De är inte svenska medborgare.

Alla dömda är medborgare i Afghanistan, men flera av dem har berättat att de inte har växt upp där eller inte har sin familj eller andra anhöriga kvar i landet. Några har också förklarat att de riskerar att dödas om de utvisas och pekat på att straffet för våldtäkt i Afghanistan är stening eller halshuggning.

Tingsrätten ansåg att säkerhetsläget i Afghanistan är så osäkert att de dömda skulle drabbas mycket hårt av en utvisning. Yrkandet om utvisning avslogs därför. Åklagaren överklagade beslutet till hovrätten, som gör en annan bedömning. Enligt hovrätten finns i Migrationsverkets rapport inget generellt hinder för att utvisa personer till Afghanistan, även om säkerhetsläget i landet är mycket allvarligt.

Domstolen konstaterar också att fyra av ungdomarna kommer att ha fyllt 18 år då utvisningen kan verkställas. För den femte har Migrationsverket bedömt att det finns ett ordnat mottagande för honom i landet.

Hovrätten slår också fast att ungdomarna är skyldiga till ett mycket allvarligt brott som inneburit en "synnerlig allvarlig kränkning" av den unge målsägandens integritet. I beslutet väger hovrätten också in att de dömda helt saknar anknytning till Sverige. Synen på brottet i de dömdas hemland utgör normalt inget skäl mot utvisning, enligt domstolen som också anser att det saknas konkreta omständigheter till stöd för deras uppgifter att de riskerar att dödas i landet. Hovrättens dom var enig.

De fem ungdomarna i 16-17-årsåldern dömdes vid årsskiftet av Uppsala tingsrätt för gruppvåldtäkt på en ung pojke i ett skogsparti i Gottsunda en kväll i höstas. Alla fem dömdes till sluten ungdomsvård för grov våldtäkt. Åklagaren ville också att alla fem skulle utvisas efter avtjänat straff, men fick inte gehör på den punkten. Åklagaren överklagade domen till hovrätten, men enbart den del som gällde utvisningsfrågan.

Våldtäkten skedde en kväll i oktober. Några av förövarna var bekanta med offret, som tvingades in i ett skogsparti där han under knivhot utsattes för sexuella övergrepp under en timmes tid. delar av händelsen spelades in med mobilkamera av en gärningsman. Tre av de misstänkta erkände övergreppen under rättegången medan en av dem nekade. En femte åtalad förklarade at han var så berusad att han inte har några minnesbilder av händelsen.

Tingsrätten såg allvarligt på händelsen och konstaterade att det fanns flera försvårande omständigeter i fallet - bland annat att övergreppet pågått under lång tid, offret hotats med kniv och delar av gärningen filmats. Alla fem dömdes att tillsammans betala 225 000 kronor i skadestånd till offret.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ola Lindqvist