Dombron avstängd för ljusinstallation

Dombron i centrala Uppsala har varit avstängd – men inte för reparation. Anledningen är arbetet med en ljusinstallation som ska förvandla gångbron till en lysande förbindelse mellan östra och västra sidan av Fyrisån.

22 augusti 2019 16:15

Dombron vid Upplandsmuseet och Gamla Torget är Uppsalas äldsta bevarade bro. Den är från 1760 och förmodligen också en av Uppsalas flitigaste fotograferade vy.

Men i veckan har det varit stopp för alla som tänkt ta sig över bron åt endera hållet.

Detta eftersom kommunen förbereder en ljusinstallation i brovalvet inför ljusfesten Allt ljus på Uppsala. Eventet startar i november.

Är det inte lite väl tidigt att börja förbereda för ett event på senhösten?

– Nej, vi behöver göra förberedelserna redan nu för att hinna med, säger Johannes Eriksson, projektledare vid stadsbyggnadsförvaltningen.

Avstängningen gjordes i början av veckan och på fredag morgon ska gång- och cykeltrafiken ha släppts på igen.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Anna Hellberg