Diabetes skydd mot prostatacancer

Män med diabetes får inte lika ofta som andra män diagnosen prostatacancer, visar en Uppsalastudie.

18 juni 2013 06:49

Ju svårare diabetessjukdomen är, desto lägre verkar risken för mannens vanligaste cancerform vara.
Det visar forskare vid bland annat Universitetssjukhuset i Örebro och Uppsala universitet i en ny studie, som publiceras på nätet i facktidskriften Cancer epidemiology, biomarkers and prevention.
– Det är väl känt att diabetes har många negativa hälsoeffekter, men våra resultat talar faktiskt för att sjukdomen verkar ha en skyddande effekt mot just prostatacancer, säger forskaren Björn Zethelius vid Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Uppsala universitet.

Studien omfattar drygt 44 000 män som fått diagnosen prostatacancer och mer än 221 000 jämförelsemän i samma åldrar från befolkningen i stort.
– Några mindre tidigare studier har pekat på att diabetes minskar risken för prostatacancer och vår nya betydligt större studie kan nu bekräfta dessa resultat, säger Björn Zethelius.

Ju längre männen haft diabetes, desto mindre ofta fick de diagnosen prostatacancer jämfört med männen i jämförelsegruppen utan diabetes. Den sänkta risken gällde alla former och stadier av prostatacancer, men var tydligast för små tumörer som bedömdes som mindre farliga.
För män med diabetes som klarade att hantera sjukdomen med enbart kostbehandling var risken för prostatacancer sänkt med drygt tio procent. Fick männen tablettbehandling var risksänkningen 20 procent och om de också behövde insulin var risken för prostatacancer nästan 30 procent lägre än för männen i jämförelsegruppen.

Forskarna såg också en tendens till att männen som hade sämst långsiktig kontroll på sina blodsockervärden hade den lägsta risken för prostatacancer.
– En studie som vår kan inte bevisa några orsakssamband, men vår hypotes är att hormonomställningar kopplade till diabetes ger en ogynnsam miljö för utveckling av prostatacancer. En mindre trolig förklaring till att diagnosen prostatacancer är mindre vanlig bland män med diabetes är att vården är sämre på att upptäcka prostatacancer i denna grupp, säger Björn Zethelius.
Forskarna hoppas att i fortsatta studier få mer kunskaper om varför diabetes sänker risken för prostatacancer och hur diabetessjukdomen påverkar överlevnaden vid denna cancerform.

Oavsett vilka resultaten blir understryker Björn Zethelius att de förhöjda riskerna för hjärtinfarkt, stroke och flera andra cancerformer som är förknippade med diabetessjukdomen inte kan balanseras av att diabetes också ger en något sänkt risk för prostatacancer.
– Däremot bör fördjupade kunskaper om varför diabetes kan skydda mot prostatacancer kunna bidra till upptäckten av nya måltavlor för läkemedel och andra behandlingar av denna cancerform, säger han.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!