Det skulle partierna göra i majoritet

Vad skulle partierna göra om de fick majoritet efter valet? Här finns svaren.

19 augusti 2018 21:00

Söndagens valdebatt i Gränby centrum avrundades med frågan: Vilket är det första beslut som ditt parti skulle fatta om ni fick majoritet i Uppsala efter valet? Till sitt förfogande hade de 15 sekunder för att ge ett svar.

Erik Pelling (S) var först ut:

– Vi skulle se till att nyanlända kommer i jobb och integreras snabbare genom samhällsjobb.

Han följdes av Vänsterpartiets Tobias Smedberg som betonade det jämlika samhällets fördelar:

– Jag skulle vilja inrätta en jämlikhetskommission tillsammans med alla partier.

Sverigedemokraternas Simon Alm ville se över strukturersättningen i skolan, en fråga som han benämner som "tråkig, men viktig".

Fredrik Ahlstedt (M) lyfte frågan om trygghet:

– Jag skulle se till att det fattades beslut om att sätta upp trygghetskameror längs hela gågatan och jag kommer själv vara med och se till att de monteras upp omedelbart.

Miljöpartiets Rickard Malmström tog fasta på klimatfrågan:

– Vi vill bli fossilfria 2030 och klimateffektiva 2050. Det innebär bland annat att vi behöver förbättra cykelinfrastrukturen.

Stefan Hanna (C) ville stoppa den oattraktiva förtätningen av Uppsalas stadsdelar, medan Leia Nordin (FI) ville öka anslagen till kvinnojourer och skyddade boenden. Kristdemokraternas Jonas Segersam skulle införa ett maxtax för barngrupperna i barnomsorgen:

– Max 12 barn i småbarnsgrupperna.

Liberalernas Mohamad Hassan lyfte en av partiets profilfrågor:

– Vi vill satsa på att alla barn och ungdomar ska klara sin skolgång. Har man en bra utbildning kan man påverka sitt liv och forma sin framtid.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Linda Stolpe Margenberg