Det här betyder flygstrejken för klimatet

På bara två dagar har SAS-strejken gett en klimateffekt som är 100 gånger större än bolagets satsning på biobränslen. Varje dag som strejken pågår ger det minskade utsläpp som motsvarar 2 600 bilar som kör ett varv runt jorden, enligt UNT:s beräkningar.

28 april 2019 20:09

Många strandade resenärer får i dagarna uppleva de negativa konsekvenserna av den pågående flygstrejken. Men det finns också en positiv sida. Varje dag som planen står på marken minskar klimatutsläppen.

Per Eric Rosén, miljöpartistisk politiker från Uppsala, har räknat ut att strejken under två dagar har besparat atmosfären 100 gånger mer klodioxid än effekten av de försök som SAS hittills har gjort att driva planen med biobränslen.

– Det är beklagligt för dem som reser och nu kanske inte kan träffa sina släktingar eller komma till sina möten. Jag önskar att ingen skulle behöva drabbas av strejken. Däremot kan man se vilka effekter det kan få om vi kan få planen att stanna på marken under lite mer ordnade former, säger Per Eric Rosén, som dock betonar att han uttalar sig som privatperson och inte som representant för partiet.

UNT gjorde ett eget försök att räkna ut hur många ton koldioxid som klimatet inte släppts ut på grund av strejken med utgångspunkt i SAS egen hållbarhetsredovisning. Slutsatsen är att varje dag som strejken pågår undviker man utsläpp av 12 800 ton koldioxid.

Jämför man det i sin tur med utsläppen från en genomsnittlig ny bil, vilket enligt Transportstyrelsen ligger på 122 gram per kilometer, innebär det att de flygplan som nu tvingas stanna på marken skulle ha gett lika höga klimatutsläpp som om 2 600 bilar kör ett varv runt jorden om flygtrafiken avgått som vanligt.

– Vi kommer att behöva flyga även i framtiden. Det är roligt att resa och nyttigt att resa ibland, men vi behöver minska flygandet. Men ska man dra politiska konsekvenser av detta kan man säga att Arlanda inte behöver byggas ut, säger Per Eric Rosén.

Enligt Per Eric Rosén kan många flygresor inom Sverige och Europa ersättas med andra transportmedel, vilket minskar behovet att bygga ut flygplatsen.

– Det måste vara lätt att göra rätt. Vi måste se till att alternativen för alla resor som går att göra på andra sätt än med flyg blir enklare. Jag har räknat lite på gångtider. Får vi till en satsning på nattåg till kontinenten skulle man kunna vara i Amsterdam före lunch om man kliver på tåget i Uppsala vid 18-tiden på kvällen, säger Per Eric Rosén.

Så här räknade vi

Enligt SAS egen hållbarhetsredovisning släppte bolaget ut 4,3 miljoner ton koldioxid under 2018. För en genomsnittlig dag innebär det 12 183 ton koldioxid.

Några avgångar, som körs av underleverantörer, avgår som vanligt. Enligt TT berörs omkring 70 procent av SAS avgångar av strejken, vilket i sin tur innebär att de inställda avgångarna under en genomsnittlig dag skulle ha orsakat utsläpp av 8 500 ton koldioxid.

För att få med hela klimatpåverkan måste man dessutom räkna med höghöjdseffekten. Enligt Naturvårdsverket innebär det att utsläppen från inrikesflyget behöver multipliceras med 1,4 och för långflygningarna med 1,9.

Räknar man med en faktor på 1,5, vilket är i underkant, ger det en klimateffekt motsvarande 12 800 ton koldioxid per strejkdag.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Johan Heimer