När UNT kontaktar Eva Åkesson veckan efter att uppropet #Inationensintresse publicerats är hon optimistisk, trots de historier hon tagit del av i samband med uppropet.

– Det är ingen trevlig läsning, men det är bra att uppropet gjorts. Studentnationerna tar ansvar för situationen och de tar uppropet på allvar. Det öppnar flera möjligheter för att vi ska kunna jobba vidare, så att vi i framtiden inte ska behöva dylika upprop, säger hon.

Eftersom studentnationerna är en så stor del av Uppsalas studentliv betonar hon hur viktigt det är att det är en trygg plats för alla.

– Nationerna avspeglar samhället och samhället påverkar nationslivet. Eftersom dagens studenter är framtiden kan de förändra båda till det bättre, säger Eva Åkesson.

Hur jobbar du för dessa frågor?

– Jag tar upp dem till diskussion. Genom att fortsätta diskussionen kommunicerar jag och visar tydligt att det här är något jag tar på allvar. Förhoppningen är att vi kan jobba proaktivt på ett konstruktivt sätt och på så vis skapa en trygg nationsmiljö för alla. Sedan det första uppropet i höstas har jag sett en djup medmänsklighet vilket tyder på att detta tas på allvar, säger hon.

Det låter som att du inte gett upp på mänskligheten?

– Nej, tvärtom! Jag ser väldigt positivt på mänskligheten trots de händelser som uppdagats under hösten, säger Eva Åkesson med ett skratt.

LÄS MER: Fackeltåg för #metoo i hela landet i dag