Det består skumma skummet i Fyrisån av

Nedanför Islandsfallet ligger stora mängder gulvitt skum som delvis frusit fast. UNT frågade en vattenexpert vad skummet egentligen är.

19 januari 2018 19:00

– Skummet består av humuspartiklar, alltså organiskt material såsom nedbrutna kvistar och löv. Jord helt enkelt. Humuspartiklar gör i vanliga fall att vattnet blir lite brunt, men när det har regnat mycket och det blir fart på vattnet kommer det in luft i vattnet och då bildas det här gulbrunvita skummet, säger Zahrah Lifvendahl, som är VD för Fyrisåns vattenförbund samt vattenstrateg på Uppsala kommun.

Men brukar det vara såhär mycket skum?

– Det är inte ovanligt på våren, men sällan på hösten och vintern. Nu har det regnat ovanligt mycket, så flödena i ån är höga. Dessutom blåser det mycket, så det är extra fart på vattnet. Här nedanför Islandsfallet tycks det ha blivit en ansamling.

När försvinner det?

– Så fort flödet saktar ner smälter skummet och försvinner i vattnet.

Skummet är helt ofarligt med andra ord?

– Ja. Men det finns annan skumbildning också, som bildas av kemiska så kallade tensider och som är mer rosafärgat och luktar tvål. Om man ser sådant skum kan man misstänka att det skett ett utsläpp någonstans. Då kan man höra av sig till miljöförvaltningen så får de kolla upp det.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Elin Sandow

Ämnen du kan följa