"Det är mobbning av en hel yrkesgrupp"

Ett extra påslag till sjuksköterskorna inom intensivvården har väckt ont blod bland undersköterskorna som känner sig missgynnade. Frågan ska nu diskuteras vid ett extra möte i sjukhusstyrelsen.

11 januari 2018 14:00

– Det är olyckligt med sådana här ersättningar där man bara pratar om en viss yrkesgrupp. Vissa verksamheter kräver en viss kompetens även av undersköterskorna. Och det borde vara skrivet på ett annat sätt, säger Rose-Marie Lövgren, ordförande för Kommunal i region Uppsala.

Hon har tagit emot många reaktioner från medlemmar vid Akademiska sjukhuset efter att det extra påslaget för intensivvårdssjuksköterskorna blev känt. Undersköterskor som hört av sig till UNT kallar det för mobbning av en hel yrkesgrupp.

Det så kallade kompetensförstärkningstillägget införs genom ett beslut fattat av sjukhusdirektören Per Elowsson. Det ger ett extra påslag för nattarbete på mellan 200 och 700 kronor per nattpass för sjuksköterskor vid fem intensivvårdsavdelningar.

I debatten om bemanningskrisen på Akademiska sjukhuset har det varit mest fokus på sjuksköterskorna, vilket är den yrkesgrupp där personalbristen varit mest akut. Den omdiskuterade arbetstidsmodellen införs för undersköterskorna först under januari och februari. Också bland en del undersköterskor finns ett missnöjde med det nya avtalet. Men det är för tidigt att säga om några av dem gör verklighet av hotet om att söka sig någon annanstans.

Inom intensivvården söker man just nu ett tiotal undersköterskor. På samma avdelningar saknas ett 40-tal sjuksköterskor. Och på hela sjukhuset skulle man behöva anställa ytterligare cirka 100 sjuksköterskor.

Rose-Marie Lövgren säger dock att det är allt för enkelt att bara fokusera på arbetstidsmodellen.

– Politikerna skulle behöva lyfta debatten och se hur man kan komma bort från användningen av bemanningsföretag. Det kommer säkert att ge en dip i början. Men hade vi de pengarna kvar kunde vi satsa på den anställda personalen i stället. Men det är väl ingen som vågar göra det under ett valår, säger hon.

Frågan om bemanningen ska diskuteras av politikerna vid ett extrainsatt möte med sjukhusstyrelsen den 2 februari efter en begäran från KD.

– Jag tycker det var ett bra initiativ. Det var lite väl långt till det ordinarie mötet i mars. Nu kommer vi tidigare att få en beskrivning av läget från regiondirektören, som är den vi gav uppdraget till att lösa bemanningsfrågan, säger Vivianne Macdisi (S), ordförande i sjukhusstyrelsen.

Hur ser du på att det extra påslaget bara har gått till sjuksköterskorna och inte undersköterskorna?

– Det är knepigt för politiken att peka ut en enskild yrkeskategori. Uppdraget vi gav var att försöka lösa bemanningsproblemen i samband löneöversynen. Och den har knappt inletts. Och jag tolkar det här som ett första steg, säger Vivianne Macdisi.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Johan Heimer