"Det är fattigdomen som är problemet"

Bland Uppsalas politiker finns olika åsikter om ett tiggeriförbud. Mest kritiska är L och V, medan SD och M vill ha ett förbud.

17 december 2018 21:09

Mohamad Hassan, kommunalråd för Liberalerna, avvisar ett tiggeriförbud i Uppsala.

– I mittenstyret har vi synen att det inte är tiggeriet som är problemet, det är fattigdomen. Ska man förbjuda något är det fattigdomen. Ett tiggeriförbud skulle bara göra att det flyttar någon annanstans.

Erik Pelling sa tidigare i dag att han inte utesluter ett förbud i Uppsala. Är ni oeniga inom mittenstyret?

– Vi har uttryckt var våra partier står i frågan. Och jag tror att han uttalade sig som kommunstyrelsens ordförande. Då måste man vara mycket mer ödmjuk i sina ställningstaganden. Vi är i minoritet och kan bli överkörda av de andra partierna.

Mohamad Hassan menar att man måste se vilka åtgärder som gör något åt grundproblemet.

– Även om man ogillar synen av tiggare på gatorna måste man sansa sig och se hur man kan lösa det. I Uppsala har vi arbetat med att knyta kontakter med Rumänien, och jag tror att det samarbetet har fungerat bra och bör fortsätta. Jämfört med hur det var för sju år sedan är det betydligt färre som kommer och tigger i dag, säger han.

Sverigedemokraterna har en helt annan inställning. Simon Alm (SD) skriver i en kommentar att SD är ”positiva till tiggeriförbud och andra tiggeribegränsande åtgärder”. Han påpekar att det finns en motion från SD i Uppsalas kommunfullmäktige om att kommunen ”ska upphöra med stöd för tiggeriverksamhet”.

Tidigare har Erik Pelling i UNT uttalat skepsis mot tiggeriförbud, men då om ett nationellt förbud. Simon Alm tycker sig nu se en ny inställning hos Erik Pelling, något han ”välkomnar”.

Fredrik Ahlstedt (M) vill i första hand se ett nationellt förbud.

– Vi har sett att tiggeriet blir mer och mer organiserat, och de ska inte kunna flytta runt mellan landets kommuner. Får vi en moderat regering kan vi få ett nationellt förbud. Men blir det inte så är vi öppna för en lokal förändring, säger han.

Hur vet ni att tiggeriet är mer organiserat?

– Det är den bild polisen gett.

Tobias Smedberg (V) säger nej till tiggeriförbud.

– Att förbjuda människor att be om hjälp för att de är fattiga kommer inte råda bot på fattigdom. Det är båda hjärtlöst och verkningslöst.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Johan Heimer