De vill göra Uppsala ledande på AI

Beijerstiftelsen med familjen Wall i spetsen satsar miljoner på forskningen om artificiell intelligens, AI, vid Uppsala universitet. På torsdagen skrevs avtalet om en femårig AI-professur under.

2 maj 2019 11:06

I de helt nyöppnade och omgjorda lokalerna på Carolinabiblioteket bjöds universitetsledningen och andra gäster på bubbel och tårta efter att avtalet mellan Beijerstiftelsen och Uppsala universitet skrivits under av finansmannen Anders Wall, ordförande i stiftelsen, och Johan Tysk, vicerektor för teknik- och naturvetenskap.

Deras signaturer var det formella startskottet för rekryteringen av en treårig professur i artificiell intelligens vid Institutionen för Informationsteknologi. Men professuren ska komma hela universitetet till del.

– AI spelar stor roll före hela samhället och har exploderat de senaste 15 åren. Den här professuren ska finnas till för alla de ämnen inom universitetet som behöver AI, säger Lina von Sydow, prefekt vid Institutionen för informationsteknologi.

Anders Wall påminde i sitt tal om det långa samarbetet mellan Beijerstiftelsen och Uppsala universitet, som bland annat under 1990-talet ledde till en satsning på genforskning, som var nytt och hett då. I dag är Uppsala ledande på området, enligt Anders Wall.

– Vi hoppas att det här ska bli minst lika bra, säger han.

Professuren bygger på en donation av Beijerstiftelsen på tre miljoner kronor om året i fem år. Men tanken är att ett centrum runt frågor artificiell intelligens nu ska byggas upp.

– Vår avsikt är att bygga upp en slags hub, där den forskare som är intresserad ska kunna få tillbringa tid. Tanken är att AI som verktyg i forskningen på så sätt ska sprida sig ut på universitetet, ända till utbildningen, säger Johan Tysk, vicerektor för teknik- och naturvetenskap.

Men borde inte Uppsala universitet själva kunna finansiera en så här vikttig framtidssatsning?

– Universitetet gör mycket annat på AI-området och det förs diskussioner på rektorsnivå om satsningar. Det här är en del av det, som på olika sätt handlar om samverkan runt AI-frågan, säger Johan Tysk.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Niklas Skeri

Ämnen du kan följa