Därför vill SLU satsa på djurförsök i Uppsala

SLU i Uppsala söker 90 miljoner för en ny studie och vill använda sig av djurförsök.

5 augusti 2019 19:11

Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, vill starta ett samarbete kring experimentell forskning på stora djur. Det framgår av en ansökan som lämnats in till Vetenskapsrådet.

Studien ska drivas tillsammans med Uppsala universitet, Karolinska institutet, Linköpings universitet, Göteborgs universitet och Sahlgrenska universitetssjukhuset, samt Statens veterinärmedicinska anstalt.

– Vi vill samla kompetens från olika forskningsområden för att hitta bättre och effektivare behandlingsmetoder för djurens hälsas skull. I förlängningen gynnas även vi människor av det eftersom många sjukdomar är identiska hos oss, säger Henrik Rönnberg, expert på cancer hos hund och katt vid SLU i Uppsala samt koordinator för studien.

Forskarna hoppas på att få ekonomiskt stöd till ny digital bildteknik som ska ge mer exakta undersökningar. Genom att samla information i en biobank hoppas forskarna dessutom att de i framtiden, med digital teknik, ska kunna simulera händelser i kroppen och därmed slippa använda verkliga djur. Henrik Rönnlund jämför det med en flygsimulator, fast för veterinärer. Men för att nå dit, hävdar han, behövs först information samlas in – från hund, katt, häst, får, get, ko, gris och apa.

I dag finns djurförsöksverksamhet på flera olika universitet i Sverige och tanken är att samla all kunskap i gemensamma databaser.

– Det är inga nya typer av försök, men de som redan sker kan förbättras. I dag drar vi till exempel inte full nytta av bortopererade tumörer, säger Henrik Rönnlund.

I Uppsala vill forskarna göra just detta. Tanken är att använda sällskapsdjur som söker vård hos Universitetsdjursjukhuset. Henrik Rönnberg ger ett exempel.

– Med djurägarnas medgivande kan vi få ta del av blodprover och tumörer. Genom att studera dessa kan vi lära oss mer om hur sjukdomar som cancer fungerar.

Daniel Rolke, talesperson för Djurrättsalliansen, är emot djurförsök och den aktuella studien.

– Det finns inte alternativ till alla djurförsök i dagsläget. Men det betyder inte att det är rättfärdigat att utföra de försöken på djur, säger Daniel Rolke.

Henrik Rönnberg säger sig ha förståelse för de som tar djurens parti i en sådan här fråga.

– Men med tanke på den starka djurskyddslagstiftningen vi har i Sverige, föredrar jag ur ett djurvälfärdsperspektiv att forskning bedrivs i Sverige och inte någon annanstans, säger Henrik Rönnberg.

Beslut om bidrag kommer att meddelas den 26 september.

Det här innebär studien

Studien kallas "Svenskt experimentellt kliniskt centrum för innovativa stordjursmodeller", eller SWECCLIM, och de involverade universiteten har ansökt om 90 miljoner kronor. Om studien får stöd beräknas den att inledas i början av nästa år.

Samarbetet i studien tar tillvara på de olika universitetens specialområden och kompetenser. Det är till exempel KI som specialiserar sig på apor, medan SLU och Universitetssjukhuset kommer att fokusera på sällskapsdjur.

Fokus för studien kommer bland annat vara cancer, åldrande, livsstilssjukdomar, diabetes, stamceller och utveckling av nya material för proteser. Dessutom kommer xenotransplantationer att utföras, det vill säga transplantationer mellan två arter.

Källa: SLU

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Johanna Färlin Niklas Weimer

Ämnen du kan följa