Därför ska vi bry oss om klimattoppmötet

30 000 deltagare från 200 länder samlas under två veckors tid i Katowice i Polen. Representanter från Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, i Uppsala och Uppsala universitet medverkar på klimattoppmötet och enligt Sara Gräslund, biolog och enhetschef för SLU Global, finns det all anledning till att bry sig om vad som händer på mötet.

5 december 2018 07:00

Nyligen tillträdde Sara Gräslund som enhetschef för SLU Global. Under två veckors tid kommer hon att vara med på klimattoppmötet och enligt henne är mötet väldigt viktigt.

– Som utsläppen av växthusgaser ser ut nu kommer dagens skolbarn att få uppleva 4-graders förändring inom sin livstid - och vi vet att redan 2 grader kommer orsaka enorma problem, säger hon.

Hon fortsätter berätta att vissa av problemen redan går att se. Ett exempel är sommarens torka.

– Klimatförändringarna skapar stora risker bland annat för matproduktionen. Bara den torka vi hade i somras gjorde att svensk odling gav ca 50 procent mindre skörd. Torka och andra extrema väderhändelser kommer vi få se mer av.

Klimattoppmötet i Katowice anses av vissa att vara det viktigaste internationella klimatmötet sedan Parisavtalet slöts i december 2015.

– På mötet i Katowice kommer länderna besluta om reglerna för uppföljning av genomförandet av Parisavtalet och hålla en första dialog om hur det gått med genomförandet hittills.

Hon är noga med att påpeka att även om vissa länder sviktar i sitt genomförande så finns det ett starkt driv.

– Men det viktigaste är inte mötet i sig, utan vad som händer i verkligheten - att länder, städer, företag och andra aktörer kontinuerligt minskar sina utsläpp och anpassar sig för ett förändrat klimat.

Både Uppsala universitet och SLU skickar deltagare till klimatmötet i Polen som började i söndags.

SLU är en så kallad non-governmental organization till FN med rätt att delta vid FN:s klimatmöten. I år reser Sara Gräslund ner tillsammans med sju andra personer, men inte till själva förhandlingarna. Vid sidan av klimatmötet pågår nämligen massor av sidoarrangemang, ungefär som vid den svenska Almedalsveckan. Forskare och andra kan utbyta erfarenheter och både ge och få information om läget på klimatområdet.

– Det blir som en stor mötesplats där representanter för många olika projekt och organisationer samlas. Det finns många sidoevent och andra arrangemang. För oss är det både viktigt att vara där och synas och att rapportera hem. Det är väldigt stort, säger Johan Stendahl programansvarig för markinventering vid Institutionen för Mark och miljö vid SLU i Uppsala.

Klimatmötet i Katowice

FN:s stora klimatmöte 2018 (COP24) är det 24:e i ordningen och hålls i Katowice, Polen, 2–14 december. I Paris 2015, under det 21:a klimatmötet, enades 200 länder om att den globala uppvärmningen ska hållas väl under 2 grader med siktet inställt på 1,5 grader. Representanter för de 200 länderna som skrivit under klimatkonventionen i Paris ska förhandla om hur man ska gå vidare för att möta klimathotet.

Totalt räknar FN med att mellan 20 000-30 000 personer besöker klimatmötet.

Källa: cop24.katowice.eu

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
David Rydell Lennart Lindström

Ämnen du kan följa