Dagtrötthet vanlig vid bihålebesvär

Sömnstörningar och trötthet under dagen är vanliga hos personer som har en kronisk inflammation i bihålorna. Ju mer besvär från bihålorna, desto högre är risken för att sömnen påverkas negativt.

28 april 2017 08:00

Det framgår av en studie bland nära 27 000 kvinnor och män i Göteborg, Stockholm, Umeå och Uppsala, som publiceras i facktidskriften Sleep.

– Förhoppningsvis kan våra resultat bidra till att öka medvetenheten inom vården om sömnproblem hos patienter med kronisk bihåleinflammation och i förlängningen till bättre behandling av dem, säger öron-, näs- och halsläkaren och doktoranden Caroline Bengtsson vid Akademiska sjukhuset och Uppsala universitet.

Studien bygger på uppgifter från en omfattande hälso- och livsstilsenkät som deltagarna hade besvarat. Flera av enkätfrågorna gällde olika besvär från luftvägarna, hur deltagarna sov och i vilken mån de brukade känna sig trötta och sömniga under dagen.

Långvariga besvär från bihålorna, eller kronisk rinosinuit som sjukdomen kallas på fackspråk, är vanliga. Var tolfte deltagare, 8,4 procent, besvärades sedan minst tre månader av kronisk nästäppa och/eller onormalt hög snorproduktion, ofta i kombination med värk eller tryckkänsla i ansiktet och nedsatt luktsinne.

Alla typer av sömnbesvär – till exempel snarkningar, svårigheter att somna, ofrivilliga uppvaknanden under natten och sömnighet under dagen – var betydligt vanligare bland kvinnorna och männen med kronisk rinosinuit jämfört med bland deltagarna som inte hade några symtom från bihålorna och näsan.

Ju fler symtom av bihåleinflammationen, desto högre var risken för sömnproblem. Bland dem som hade alla fyra symtomen nästäppa, hög snorproduktion, ansiktsvärk och nedsatt luktsinne var sömnbesvär tre till fem gånger vanligare än bland deltagarna utan bihåleinflammation.

– I absoluta tal innebär detta att drygt hälften av deltagarna med flest symtom av den kroniska bihåleinflammationen brukade ha svårt att somna och besvärades av ofrivilliga uppvaknanden. Än vanligare var trötthet och sömnighet under dagen, som besvärade mer än sex av tio i den gruppen, säger Caroline Bengtsson.

Forskarna framhåller att det finns bra medicinska och kirurgiska metoder för att behandla de flesta orsaker till kronisk bihåleinflammation. Men vad gör man om sömnproblemen och dagtröttheten kvarstår även efter sådana behandlingar?

– Då finns skäl att genomgå en hel natts andningsregistrering för att söka efter någon annan orsak till problemen, till exempel så kallad sömnapné med många upprepade andningsuppehåll under sömnen, säger Caroline Bengtsson.

Nästäppa vanligaste symtomet

Enligt europeiska riktlinjer definieras kronisk rinosinuit som en inflammation i näsa och bihålor under minst 12 veckor, med minst två av symtomen nästäppa, snorighet, ansiktsvärk eller nedsatt luktsinne. Ett av symtomen måste vara nästäppa eller snorighet.

Bland deltagarna med kronisk rinosinuit i den nya studien var nästäppa (89 procent) det i särklass vanligaste enskilda symtomet, följt av snorighet (59 procent), ansiktssmärta (58 procent) och nedsatt luktsinne (45 procent).

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Åke Spross