Då trivs sjuksköterskor på jobbet

Brist på personal och stressig arbetmiljö är en återkommande beskrivning av vardagen för sjuksköterskor.

13 november 2018 17:33

Men i en ny studie, som genomförts med deltagande observationer och intervjuer av anställda på Akademiska sjukhuset i Uppsala, läggs fokus på vad som är viktigt för att faktiskt få sjuksköterskor att trivas och stanna på jobbet.

– Det här är absolut ingen definitiv lösning, men det blir ofta ett starkt fokus på problemen. Det finns mycket att lära av att titta närmare på det som verkligen fungerar och stärka de faktorerna i arbetsmiljön. Sjuksköterskeyrket är ett avancerat yrke med komplexa arbetsuppgifter, som är roligt och utvecklande, säger studiens försteförfattare Carina Ahlstedt, sjuksköterska och doktorand vid institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Uppsala universitet.

Resultatet liknar enligt Carina Ahlstedt tidigare studier om andra arbetsplatser där de anställda också har komplexa arbetsuppgifter. Det upplevs motiverande att kunna arbeta självständigt och se en positiv utveckling i sitt arbete. Att läkare och andra man möter respekterar och litar på ens kunskap ses också som centralt för trivseln.

Även andra saker som rimligen borde vara självklarheter lyfts fram, som att det råder ett bra samarbetsklimat och ett trevligt bemötande, och att det är tillåtet att fråga och ge råd i det dagliga arbetet.

– Allt detta kan tyckas självklart, men ändå glöms detta bort. Det finns all anledning att börja fokusera mer på trivselfaktorerna, säger Carina Ahlstedt.

Tanken är att resultaten ska kunna användas för att förbättra arbetsmiljön, och därigenom även själva vården.

– Det är bra att få substans i hur man som arbetsgivare kan göra att fler trivs, säger Carina Ahlstedt.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Alexander Ekström