Chefens svar: "Jag är inte rätt person att svara"

När UNT vill ställa frågor till Rättsmedicinalverkets generaldirektör om den interna kritiken mot hanteringen av åldersbedömningar är det i stället personalchefen som skickas fram. "Jag är inte rätt person", blir hennes svar.

31 januari 2018 20:00

I maj 2016 gav regeringen Rättsmedicinalverket uppdraget att genomföra medicinska åldersbedömningar inom ramen för ansökningar om uppehållstillstånd. En projektgrupp tillsattes inom myndigheten och i november 2016 presenterades för regeringen att åldersbedömningarna skulle genomföras med hjälp av en sammantagen bedömning av två undersökningar: röntgenundersökning med joniserande strålning av visdomständer och en magnetkameraundersökning av lårbenets nedre del, det som kallas MRknä.

Enligt vad UNT erfar framfördes intern kritik mot det här upplägget redan under projekttiden. Tommie Olofsson, överläkare vid Rättsmedicinalverkets enhet i Uppsala, var med i projektgruppen.

– I expertgruppen satt inte en enda expert på åldersbedömningar, trots att det var just åldersbedömningar vi skulle ta fram en modell och en metod för. Det var naturligtvis inte bra, vilket jag framförde att jag tyckte, säger han.

När projektgruppen efter att modellen presenterats för regeringen blev en metodgrupp, fick inte Tommie Olofsson plats i den.

– Jag kom med fel synpunkter. Så tolkar jag det. Jag var den enda från projektgruppen som inte gick vidare till metodgruppen, säger han.

Under 2017 och fram till idag har sedan en debatt om modellen och metoderna rasat. Det vetenskapliga underlaget för metoden är inte tillräckligt, har kritikerna menat. Uppsalaläkarna vid Rättsmedicinalverket har avböjt att signera bedömningarna.

När UNT vill ställa frågor till myndighetens ledning om hanteringen av kritiken, och hur man ser på den hänvisas vi till verkets HR-chef, Åsa Ring, det vill säga myndighetens personalansvarige som inte har någon medicinsk eller vetenskaplig bakgrund.

Hur ser du på kritiken från rättsläkaren Anna Ybo om att Rättsmedicinalverket bryter helt mot sin värdegrund och sina kärnvärden?

– Jag kan inte gå in och kommentera enskilda medarbetares synpunkter. Men vi anser att vi kan stå bakom detta.

Men hon och flera med henne menar ju att metoden som nu används saknar vetenskapligt stöd?

– Den diskussionen är jag inte rätt person att ta.

Hur ser du på att Anna Ybo och andra inom Rättsmedicinalverket menar att myndigheten inte lyssnat på den interna kritiken?

– Det är jätteviktigt att vi har dialog och ett öppet klimat för att vi ska kunna diskutera. Det står i vår värdegrund.

Men Uppsalaläkarna uppfattar ju inte klimatet så. De menar ju att ni bryter mot värdegrunden. Hur ser du på det?

– Jag kan inte kommentera vad de sagt.

Vad tänker du kring att anställda som Anna Ybo väljer att lämna myndigheten på grund av hanteringen av åldersbedömningar?

– Jag beklagar alltid när kompetenta medarbetare väljer att lämna.

UNT har i mejl till Rättsmedicinalverket bett att få ställa frågor till generaldirektören i stället för till personalchefen, men fått nej. "Vår bedömning är att det är en lämplig funktion", skriver pressavdelningen i ett mejl.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Niklas Skeri