Central för grovsopor ska stängas

Återvinningscentralen i Boländerna i Uppsala kommer sannolikt att stängas på sikt. Den ska ersättas av en ny större anläggning i östra delen av Fyrislund.

22 mars 2019 11:00

Anläggningen vid Spikgatan i Boländerna bedöms ha för liten yta för att ta emot alla besökare, samtidigt som det saknas plats att växa på. Markägaren, kommunala bolaget Industrihus, har andra planer för marken i framtiden som innebär att dagens verksamhet inte kan bli kvar.

Resultatet väntas bli att anläggningen i Boländerna läggs ned och ersätts av en ny återvinningscentral i östra Fyrislund, strax norr om Rapsgatans östligaste sträckning. Marken ägs av kommunen, är nästan 23 000 kvadratmeter stor och har hittills varit åkermark men är planlagd för industriverksamhet.

Anläggningen i Fyrislund planeras bli fem-sex gånger större än nuvarande återvinningscentral i Boländerna. Det innebär mer plats för köande bilar, större ramp för avlämning, plats för fler fraktioner och möjlighet att expandera när Uppsala växer. Håller tidsplanen kan anläggningen börja byggas våren 2020. Ännu finns inget beslut om när centralen i Boländerna stänger:

– Men ambitionen är att det inte ska bli något glapp emellan, säger Magnus Källman, affärsstrateg på Uppsala vatten.

Den nya återvinningscentralen ska kunna ta emot högst 30 000 ton avfall per år från privatpersoner och verksamheter, sorterat och uppdelat i olika fraktioner på samma sätt som övriga återvinningscentraler. Anläggningen ska ta emot bland annat metall, trä, wellpapp, matfett, trädgårdsavfall, textil och vitvaror. Även farligt avfall och elektronik ska tas emot. Det ska även finnas mottagningsplats för saker som kan återanvändas.

Flytten av återvinningscentralen innebär att vissa hushåll får åka längre för att slänga sitt grovavfall, medan andra får den närmare:

– I Årsta där det byggs mycket nytt får man närmare medan exempelvis Sunnersta får längre. Vår ambition är att utöka anläggningen i södra Uppsala och att det på sikt ska finnas en återvinningscentral i varje väderstreck, säger Magnus Källman.

Innan byggstart i Fyrislund krävs klartecken bland annat från länsstyrelsen för att anläggningen klarar miljökraven. Buller bedöms bli den största miljöeffekten. Närmaste bostäder finns omkring 100 meter från anläggningen. I en del av tidigare Allianshallen, omkring 400 meter från den planerade anläggningen, finns i dag en gymnasieskola. Inga särskilda natur- eller kulturvärden bedöms finnas på platsen som hindrar byggplanerna.

I Uppsala stad finns i dag tre återvinningscentraler: Boländerna, Gottsunda och Librobäck. Uppsala kommun ansvarar för verksamheten via bolaget Uppsala vatten.

Sedan flera år har kommunen slagit fast att det behövs nya centraler för att möta det ökande behovet.

Tre områden har pekats ut för nya anläggningar: Fyrislund, Gränby och Gottsunda (utbyggnad).

Dessutom finns en rad obemannade återvinningsstationer för hushållens förpackningar och tidningar som drivs av branschen.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ola Lindqvist