För Unn Harsem, ordförande i Centerpartiet i Uppsala och ledamot av utbildningsnämnden, var det en total nyhet att Stefan Hanna anställt sex politiska sekreterare före valet med lön långt under den miniminivå som kommunfullmäktige beslutat om. Tre av dem var anställda från 1 augusti till och med valdagen. UNT rapporterade om detta i förra veckan.

– Jag visste det skulle anställas extra, men inte hur många. Jag blev väldigt förvånad över att de var så många. Det är inte Centerpartiet som anställt dem, partiet har varken haft insyn eller rådighet över rekryteringen.

Borde ni haft det?

Artikelbild

På Facebook har Stefan Hanna lagt upp flera bilder från valkampanjandet tillsammans med de tillfälliga politiska sekreterarna. På den här bilden håller de alla i en valflyer med Stefan Hanna på.

– Ja, det kan jag tycka.

Enligt Unn Harsem hade Centerpartiet själva två anställda kampanjarbetare med en lön en bra bit över miniminivån på 25 000 kronor i månaden. Hon är starkt kritisk mot den lön Stefan Hannas tillfälliga politiska sekreterare fick, i några fall på drygt 19 000 kronor i månaden. Hon ifrågasätter också hans kommentarer i UNT runt lönenivån.

– Jag tycker att Stefan Hannas attityd till deras löner motiverar att man reglerar lönerna. Centerpartiet är inte för lönedumpning och kommer aldrig att pressa löner så att vi utnyttjar människor.

Har du talat med Stefan Hanna om detta?

Artikelbild

| Stefan Hanna anställde sex tillfälliga politiska sekreterare före valet, alla med lön under den av kommunfullmäktige fastlagda miniminivån.

– Nej, inte ännu. Men jag kommer att ta upp det på styrelsen i veckan, med Stefan Hanna.

Även om det inte är Centerpartiet som anställt sex politiska sekreterare med lön under minimikravet, så påverkas bilden av partiet negativt av den här historien, tror Unn Harsem.

– För folk utanför är det svårt att se skillnaden på kommunalrådet Stefan Hanna och partiet. Men ibland är stadshuset väldigt långt borta från paritet, säger hon.

LÄS MER: Stefan Hanna anställde valarbetare under minimilön

I en insändare i UNT nyligen föreslog en Centerpartist i ett delat ledarskap inom partiet i Uppsala.

Hur är Stefan Hannas ställning i partiet?

– Han är ifrågasatt. Men det är delat och han stod överst på vår lista och kommer att väljas till kommunalråd.

Stefan Hanna tycker inte att det finns något negativt med de gjorda rekryteringarna och löneläget, som partiet behöver oroa sig för.

– Vad är det som är negativt med att ge unga människor en chans att bidra, med villkor som de ställt upp på? Det här handlar inte om att utnyttja människor. Centerpartiets nationella politik är lägre ingångslöner och avtalsfrihet. Säger man något annat får man läsa på vår politik ordentligt.

Enligt honom hade partiet kännedom om att rekryteringar skulle göras, men inte om löneläget. Men några formella krav på att kommunalråden ska informera sitt parti om anställning av politiska sekreterare finns egentligen inte. Det säger Susanne Eriksson, socialdemokrat och ett slags stabschef eller samordnare för alla partiers politiska sekreterare.

– Men för oss i S är det en självklarhet med en nära koppling till partiet, säger hon.

För kommande mandatperiod har kommunstyrelsen beslutat om ett nytt och stramare regelverk för anställningar av politiska sekreterare. Med det kommer Susanne Erikssons roll som samordnare att stärkas.

– Jag kommer att få ett mer övergripande ansvar och se till att reglerna följs, säger hon.

Till UNT sade Stefan Hanna att miniminivån för lönen bara gäller de ordinarie politiska sekreterarna, inte de tillfälliga som många partier anställer ett valår.

Har han rätt i det?

– Så läser inte jag reglerna, säger Susanne Eriksson.