Byggnaden som kan utses till Sveriges fulaste

Två byggnader i Uppsala och en i Knivsta finns med bland kandidaterna till utmärkelsen som ingen vill ha – Kasper Kalkon-priset.

3 november 2016 20:58

Det är nätverket Arkitekturupproret med 12 000 medlemmar som ska utse Sveriges fulaste nyproduktion. Kasper Kalkon-priset ska enligt nätverket ses som en motreaktion till det prestigefyllda Kasper Salin-priset som delats ut varje år sedan 1962. I år delas kalkonpriset ut för första gången.

Uppsala universitets nya byggnad Segerstedthuset i korsningen Norbyvägen–Dag Hammarskjölds väg är ett av Upplands tre nominerade bidrag. I motiveringen skriver Arkitekturupproret att Segerstedthuset "inte bara ser ut som en korsning mellan en Finlandsfärja och en tjock-tv, utan också för att huset förstör en hel miljö mellan Botaniska trädgården och slottet i stan". Huset ska stå klart under våren 2017 och rymma universitetets ledning och administration.

Peter Elenfalk, byggnadsdirektör vid Uppsala universitet, håller inte med om att Segerstedthuset skulle vara fult.

– Vi anser att huset är vackert och att det passar väl in i närmiljön, säger han och tillägger att byggnaden dessutom inte är helt färdig. Det finns byggställningar kvar och markarbetena kring huset är långt ifrån avslutade.

Han tror att det kommer att ta ett tag för Uppsalaborna att vänja ögonen vid den stora byggnaden.

– En stad utvecklas och förnyas hela tiden. Det är ett misstag att tro att en stad har sett likadan ut jämnt. De historiska byggnader som vi förknippar med Uppsala har en gång också varit nya och ovana för betraktarnas ögon, säger han.

Uppsala Entré finns också med bland kandidaterna. De säregna husen med sned fasad mot Stationsgatan öster om Resecentrum kallar nätverket för "DDR-lådor och punkthus från 1960".

Tredje uppländska kandidaten är de "Junior Living"-hus" som finns bland annat i Knivsta. Enligt Arkitekturupproret ser de ut att "ha rymt från 1960-talets allra fulaste period". Tanken med byggkonceptet är annars att ungdomar ska erbjudas ett billigt boende med prefabricerade huskroppar.

Omröstningen pågår under november, och en "vinnare" utses vid en tillställning 29 november, samma dag som det betydligt mer ärorika Kasper Salin-priset delas ut. För att rösta på någon av de totalt tio kandidaterna krävs medlemskap i facebookgruppen "Arkitekturupproret – det finns alternativ till fyrkantiga lådor".

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Göran Sterner