Byggnadsnämndens avgående ordförande Liv Hahne sätter avtryck i Uppsalapolitiken in i det sista. Torsdagskvällens beslut att lyfta in och klubba ett bygglov för en terminal för civil flygtrafik på Ärna väckte starka reaktioner på fredagen. Beslutet fattades trots att den process som låter grannar och andra yttra sig knappt hunnit börja. Socialdemokraternas kommunalråd Erik Pelling, som efter årsskiftet tar över ledningen för plan- och byggnadsnämnden, konstaterar att alla togs på sängen av beslutet:

– Det allvarligaste är nog att man driver igenom bygglovet innan människor som berörs ens hinner yttra sig, säger Erik Pelling.

Hans bedömning är att den rödgröna majoritet som tillträder efter nyår inte kan riva upp bygglovet. Däremot pekar mycket på att det kommer att överklagas, enligt Pelling:

- Då är det ganska troligt att det kan upphävas, enligt den information vi fått. Vi ska förstås också kontrollera om det är något formellt fel som begåtts i ärendet, säger Erik Pelling.

Den stora tvistefrågan i fallet är om det krävs en ny detaljplan för flyganläggningarna, innan bygglovsfrågan kan avgöras. Bland jurister som UNT talat med är meningarna delade om det juridiskt korrekta i torsdagens hantering. Kommunens egen bygglovchef bedömer att beslutsgången strider mot bestämmelserna i plan- och bygglagen:

– Jag har inte varit med om detta förfarande tidigare men det är med all sannolikhet ett inkorrekt sätt att fatta beslut, säger bygglovchef Christian Blomberg.

– Att först skicka ut en remiss till sakägarna men sedan inte invänta deras svar bedömer jag som felaktigt. Utöver detta har det inte funnits tid att ta fram ett förslag till beslut för nämnden att ta ställning till.

Andra pekar på ett tidigare rättsfall där ledamöterna i en byggnadsnämnd dömdes för tjänstefel, sedan de beslutat ge bygglov för ett 40-tal förråd på flytbryggor i en hamn, utan att först göra en ny detaljplan.

Upprördheten efter Ärnabeslutet handlade på fredagen främst om den kuppartade formen för att driva igenom beslutet. Även kommunalrådet Stefan Hanna (C) är upprörd över Liv Hahnes hantering av ärendet:

- Det är helt oacceptabelt och visar ett förakt både mot Uppsalaborna, demokratin och nämndkollegerna. Här tar man ett beslut utan att det är färdigberett och utan handlingar, det är inte seriöst, säger han.

Beslutet kunde fattas eftersom Centern saknade ersättare på sammanträdet och i stället ersattes av en ledamot för Folkpartiet, som stödde bygglovet. Enligt Stefan Hanna skulle Centerpartiet ha sett till att ha en ersättare på plats om det varit känt att Ärnaärendet skulle avgöras på mötet. I så fall hade det funnits en majoritet mot bygglovsbeslutet.

Liv Hahne själv tog fredagens uppståndelse med ro. Hon anser att ärendet förberetts och beslutats i korrekt ordning. Grannar och andra som är närmast berörda av flygplatsen har enligt ordföranden möjlighet att få sina röster hörda, trots att bygglovet nu klubbats innan remissprocessen löpt ut:

– Justeringen av protokollet äger rum den 29 december och i det sammanhanget läser vi igenom alla yttranden.

Vilken betydelse får deras yttranden när beslutet redan är fattat?

- Formellt är beslutet fattat, men det skulle ändå kunna vara något förhållande som inte är känt, trots att Ärna utretts på längden och tvären. Om något sådant dyker upp så får vi ta oss en funderare på det, säger Liv Hahne.