Bygglov för Skandionkliniken upphävs

Länsstyrelsen upphäver det ena av två bygglov för Skandionkliniken i Uppsala. Vilken praktisk betydelse det kommer att få är osäkert.

8 september 2019 10:11

Byggnadsnämnden i Uppsala beviljade 2011 bygglov för Skandionkliniken vid Dag Hammarskjölds väg. Byggnaden är färdigställd sedan 2015 och patienter tas emot för cancerbehandling vid kliniken.

Länsstyrelsen underkänner nu det bygglov som byggnadsnämnden klubbade 2011. Enligt länsstyrelsens chefsjurist Cecilia Magnusson upphävs beslutet för att underlaget till bygglovet inte varit komplett.

– Till exempel har det saknats ritningar över hur fasaden skulle se ut. Det har även i övrigt saknats tillräckliga ritningar för att göra en fullständig bygglovsprövning, säger Cecilia Magnusson.

Länsstyrelsen skriver i sitt beslut att byggnadsnämnden "inte på ett fullständigt sätt har prövat åtgärdens förenlighet med tillämpliga bestämmelser".

Vilken praktisk betydelse får det för Skandionkliniken att bygglovet nu upphävts?

– Det kan jag inte svara på i nuläget, säger Cecilia Magnusson.

2011 var moderaten Liv Hahne ordförande för byggnadsnämnden. Hon minns inte hela processen kring Skandionklinikens bygglov och är oförstående inför länsstyrelsens kritik.

– Det är sällan man får skäll för att bygglov ges för snabbt. Ska jag vara ärlig tycker jag att de kan ägna sig åt något viktigt i stället, säger Liv Hahne, som lämnade byggnadsnämnden 2014.

Ytterligare ett bygglov för samma fastighet har beviljats av kommunen, vilket skedde 2012. Även det bygglovet har överklagats. Kommunen har dock avvisat det överklagandet som för sent inkommet och även den frågan ska prövas av länsstyrelsen.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Staffan Wolters Felix Wedjesjö