Bussdepå blir skola

Den så kallade busstomten är den sista delen som ska planeras i Industristaden. Här ska både handel, torg och skola få plats.

6 februari 2017 08:00

Läs mer: Ny skola oroar i Kåbo

Läs mer: Stadskärnan växer söderut

Läs mer: Bostäder tvingar bort kvarnen

Läs mer: Här byggs 1 000 lägenheter

– Här har vi en möjlighet att förverkliga intentionerna i innerstadsstrategin på egen mark. Busstomten är en guldklimp, säger Erik Pelling (S), kommunalråd med ansvar för plan- och byggfrågor.

Önskemålen om att bygga en skola har funnits länge i Industristaden. Olika platser har pekats ut, men nu har man fastnat för den tomt där bussdepån för stadsbussarna ligger i dag.

Flytten av bussdepån har försenats, och skolan med den. Men nu är i princip planeringen klar så att bygget kan dra i gång av det nya bussgaraget intill UL:s depå för landsvägsbussarna i Fyrislund. Under hösten 2019 ska det vara klart för flytt av bussarna.

Det betyder att planeringen för busstomten kan dra i gång under våren.

Skola är ett prioriterat behov. Hela tomten är ungefär 35 000 kvadratmeter. Det kan jämföras med Tiundaskolans och Domarringens tomter som är ungefär 26 500 kvadratmeter samt Valsätraskolan som har 38 000 kvadratmeter, inklusive konstgräsplanen. Men långt ifrån hela den gamla busstomten kommer att bli skolgård.

– I innerstaden är förutsättningarna annorlunda än för till exempel Valsätraskolan. Och man måste använda ytorna effektivare. Jag tror att man får jobba med schemaläggningen så att alla elever inte har rast samtidigt. Dessutom kan skolgården bli en aktivitetsyta som kan användas alla dygnets timmar och inte bara under skoltid, säger Erik Pelling.

Och förutom skola vill man få in fler funktioner på busstomten. Enligt Erik Pelling handlar det om att utvidga citykärnan söderut, och få in mer affärslokaler och restauranger. Men även föreningslokaler och andra publika ytor liksom ett torg, vilket saknas i Industristaden, står på önskellistan.

I själva skolbyggnaden tänker man sig dessutom någon form av verksamhetslokaler, som butiker och restauranger, i bottenplan ut mot gatan.

– Nu har vi chansen att vidga stadskärnan och få mer utrymme för levande bottenvåningar. Möjligen kan det också bli bostäder här. Exakt hur det ska balanseras får vi detaljstudera under planarbetet, säger Erik Pelling.

Huset upp mot Strandbodgatan, där Navet, kommunens samordning av insatser för utbildning- och arbetsmarknad, ligger i dag, kommer att ingå som en del av markanvisningen som ska göras i området. Och det blir upp till en ny ägare att bestämma om det ska vara kvar eller ersättas med något annat.

Flytten av bussdepån har varit planerad länge. Enligt tidigare planer skulle det vara klart 2017. Förseningen beror bland annat på att man kikat på olika placeringar innan landstinget beslutade att lägga den bredvid UL:s bussdepå.

Erik Pelling räknar med att den nya skolan kan stå klar 2021. Marken behöver dock saneras efter bussflytten. Och för att klara bygget till hösten 2021 får inget gå fel längs vägen.

– Det här kommer att prioriteras. Det har varit känt länge att bussgaraget ska flytta. Och det har tänkts en hel del, både på planeringen och på marksaneringen. Så kommunen börjar inte på ruta noll. Men jag bedömer att man kommer att klara det inom en byggtid på två år, säger han.

Busstomten blir den allra sista pusselbiten i Industristaden. Den näst sista består av den gamla kvarnen och silobyggnaderna. Där har detaljplanearbetet redan inletts.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!