Bröstcancer för män har sämre prognos

Även män kan i sällsynta fall insjukna i bröstcancer. När de gör det får de i stort sett samma behandlingar som ges till kvinnor. Ändå är överlevnadschanserna för män med bröstcancer betydligt sämre. 

23 oktober 2011 09:02

Det framgår av en studie som publiceras i facktidskriften Acta Oncologica.
– Vi vet ännu inte varför män med bröstcancer har sämre prognos, men mycket talar för att det finns biologiska skillnader mellan kvinnlig och manlig bröstcancer som möjligen gör att gängse behandlingar av bröstcancer fungerar sämre på män, säger docent Marie-Louise Fjällskog, överläkare vid Akademiska sjukhusets cancerklinik och tillsammans med doktoranden Cecilia Nilsson huvudansvarig för studien.

Det är mycket ovanligt att män insjuknar i bröstcancer. Av 200 nya fall av bröstcancer inträffar 199 hos kvinnor och bara ett hos en man.
– Att manlig bröstcancer är så ovanlig är ett viktigt skäl till att det saknas behandlingar utprovade specifikt för män med sjukdomen. De behandlingar som ges till män bygger i stället på rekommendationer baserade på kliniska prövningar som gjorts på kvinnor, säger Marie-Louise Fjällskog.

Den nya studien bygger på uppgifter om diagnos, behandling och överlevnad för samtliga 99 män som insjuknade i bröstcancer i Uppsala-Örebro sjukvårdsperiod under en 15-årsperiod. Dessa uppgifter har jämförts med motsvarande uppgifter för 396 kvinnor i samma åldrar som fick bröstcancer under samma period. Det fanns inte några påtagliga skillnader mellan männen och kvinnorna när det gällde hur långt gången cancern var när den upptäcktes. Efter det att tumören opererats bort fick kvinnorna och männen ungefär lika ofta tilläggsbehandling, till exempel med cellgifter, för att motverka återfall.

Men trots alla dessa likheter när det gällde graderingen av cancerns svårighetsgrad och behandlingen var dödligheten på några års sikt betydligt högre bland männen än bland kvinnorna med bröstcancer. Fem år efter det att bröstcancern upptäckts levde 55 procent av kvinnorna, men bara 41 procent av männen.
– Denna skillnad i överlevnad på hela 14 procentenheter kan inte förklaras av att kvinnor generellt har bättre överlevnad och lever längre än män. Även om man tar hänsyn till kvinnors bättre överlevnad kvarstod skillnaden, säger Marie-Louise Fjällskog.

Forskarna går nu vidare för att försöka hitta förklaringar till varför prognosen är så mycket sämre för män med bröstcancer.
– När man i detalj granskar hur tumörerna ser ut hos män respektive kvinnor hittar man en del skillnader som inte täcks in i gängse diagnoskriterier. Bland annat är vissa kromosomförändringar i cancercellerna betydligt vanligare hos männen, säger Marie-Louise Fjällskog.

I anslutning till den här artikeln var det tänkt att också publicera en intervju med en manlig bröstcancerpatient. Flera patienter tillfrågades om detta, men ingen av dem ville medverka i en intervju.
– Tyvärr verkar manlig bröstcancer vara något som man skäms över och inte pratar om med andra. Det verkar finnas en rädsla för att uppfattas som omanlig om man är man och har bröstcancer, säger Marie-Louise Fjällskog.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!