Uppsala bouleallians är en sammanslutning med cirka 500 aktiva boulespelare. De har haft sin verksamhet i en ombyggd lokal i Gottsunda centrum i flera år, och man skrev nyligen ett nytt treårsavtal med kommunen för att stanna i lokalen.

Enligt alliansens ordförande Gunnar Sandberg har man sedan starten vattnat banorna för att motverka att det yr skadligt stendamm i luften. På grund av det har i stället hög luftfuktighet i lokalen blivit ett problem, och på ett möte tidigare i veckan tog kommunen ett beslut om att helt förbjuda bevattning av banorna.

– Boulealliansen är i uppror över detta beslut, säger Gunnar Sandberg, och fortsätter:

– Vi har vattnat i alla år, och om man inte gör det finns det risk för att spelare påverkas och får andningssvårigheter.

Gunnar Sandberg berättar även om ett utbrett missnöje inom Boulealliansen om samarbetet med kommunen, som man menar brister i dialogen och inte fokuserar på att hitta en lösning.

– Vi blev väldigt förvånade på mötet.

Rickard Malmström (MP) är ordförande i Idrott- och fritidsnämnden. Han säger att beslutet om bevattningsförbud var helt nödvändigt, i väntan på en permanent lösning. Hur den ska se ut är dock ännu oklart.

– Jag förstår deras frustration och vi ska hitta en lösning, men fastigheten tar skada av fukten och vi måste värna om fastigheten på lång sikt, säger Rickard Malmström.

– Att ventilera bort denna mängd fukt med befintligt ventilationssystem blir att elda för kråkorna.

Enligt Gunnar Sandberg uppmanar man sina medlemmar att spela ovattnat "på egen risk". Vissa tvingas avstå helt.

– Det är människor med lungåkommor och allergier som nu inte kan spela alls, säger Gunnar Sandberg.