Blyrester måste saneras inför nybyggnad

Marken vid den gamla skjutvallen i norra Rosendal i Uppsala måste saneras från bly innan utbyggnaden av området kan fortsätta.

19 januari 2017 10:06

Skjutvallen vid Grindstugan användes som militärt övningsområde in på 1980-talet. Provtagningar har visat att marken måste saneras innan den kan omvandlas till en ny stadsdel med bostäder och service. Främst är det rester av bly från gevärsammunition som måste tas bort.

Saneringen har redan inletts och beräknas bli färdig under våren. I de etapper av Rosendal som påverkas ska omkring 3 000 lägenheter byggas. Vid saneringen delas skjutvallen in i ett rutnät där jorden siktas för att separera blykulorna från jorden. Prover tas sedan från jordmassorna. Om föroreningarna överstiger Naturvårdsverkets riktvärden krävs ytterligare åtgärder för att säkerställa att halterna av föroreningar ligger på en acceptabel nivå i marken, meddelar Uppsala kommun i ett pressmeddelande.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!