Blodtest mål för ny studie

Ett blodprov som visar om en person befinner sig i högriskzonen för hjärtinfarkt inom de närmaste månaderna är målet för ett nytt forskningsprojekt vid Uppsala universitet.

18 juli 2017 10:08

– Tillgång till ett sådant blodprov på till exempel vårdcentralen skulle kunna få stor betydelse, inte minst för de många patienter som inte vill eller klarar att följa dagens långtidsbehandlingar för att förebygga hjärtinfarkt, säger professor Johan Sundström vid Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, som leder projektet.

– I dag finns mycket kunskaper både om faktorer som på lång sikt ökar risken för hjärtinfarkt - till exempel högt blodtryck och förhöjda kolesterolvärden - och om vad som händer i kranskärlen och hjärtmuskeln under en akut hjärtinfarkt.

– Däremot vet vi väldigt lite om de biologiska processer som pågår under veckorna och månaderna före hjärtinfarkten och bidrar till att utlösa den. Vi hoppas kunna fylla detta kunskapsglapp, säger Johan Sundström.

I projektet ska forskarna undersöka bevarade blodprover från ett stort antal hälsoundersökningar runtom Europa, både från personer som fick hjärtinfarkt inom ett halvår efter att provet togs och från jämförelsepersoner som inte insjuknade.

– På så sätt hoppas vi hitta gen- och proteinförändringar som som förebådar hjärtinfarkten, i förlängningen också nya sätt att motverka dem och förhindra att infarkten bryter ut, säger Johan Sundström.

I dagarna har projektet beviljts elva miljoner i anslag av AFA-försäkringar.

– Jätteroligt att man tror på vårt projekt. Med detta anslag och tidigare beviljade fem miljoner från Vetenskapsrådet och Hjärtlungfonden kommer projektet att kunna genomföras. Blodprover är redan på väg hit till Uppsala, säger Johan Sundström.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Åke Spross