Biltätheten i Uppsala ökade i fjol

I fjol ökade biltätheten i Uppsala kommun från 388 bilar per 1 000 invånare till 389 bilar.

21 februari 2017 14:16

– Förra årets rekord avseende nyregistrerade personbilar bidrar till att såväl fordonsflottan som biltätheten ökar och man kan bara konstatera att bilen befäster sin position i transportsystemet, säger Anette Myhr, statistiker på Trafikanalys, i ett pressmeddelande.

Siffran för nyregistreringar i fjol i Sverige uppgick till 372 296 bilar – den högsta siffran någonsin.

Går man tillbaka till 2006 har dock biltätheten minskat. Då var siffran 393 bilar per 1 000 invånare i Uppsala. En jämförelse mellan 2006 och 2016 visar också att andelen dieselbilar ökat från 5,3 procent till 31,4 procent. Andelen bensinbilar har samtidigt minskat från 93,5 procent till 59,3 procent. Bilar som kördes på alternativa drivmedel som el, etanol och gas ökade under samma period från 1,2 procent till 9,4 procent.

– Med tanke på målet om en fossiloberoende fordonsflotta år 2030 behöver antalet bilar som kan köras på alternativa drivmedel öka snabbt, säger Anette Myhr i pressmeddelandet.

Bilparken i Uppsala 2016

Andelen bilar som bara kan köras på bensin uppgick till 59,3 procent

Andelen bilar som bara kan köras på diesel uppgick till 31,4 procent

Andelen bilar som kan köras på etanolbränslet E85 uppgick till 6,4 procent

Andelen bilar som kan köras på fordonsgas uppgick till 0,9 procent

Andelen övriga bilar (främst elbilar och hybrider) uppgick till 2,1 procent

Totalt fanns det 83 147 bilar i Uppsala, en ökning med 1 767 bilar (2,2 procent) sedan 2015 och en ökning med 10 370 bilar (14,2 procent) sedan 2006

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Göran Sterner