Billiga bostäder passar inte in

Roine Larsson får inte bygglov för sina ungdomslägenheter, trots att det råder brist på billiga bostäder. Uppsala kommun anser att husen inte passar in. En välvillig kommun skulle kunna säga ja, anser hans juridiska ombud.

15 juli 2019 20:05

Roine Larsson äger sedan snart 15 år två längor med billiga ungdoms- och studentlägenheter på Seminariegatan i Uppsala. De är byggda av trä i en barackliknande stil. Han har bara tillfälligt bygglov för husen men det går snart ut och han kan inte få ett nytt. Nu vill han ha permanent bygglov i stället. Men Uppsala kommun säger nej.

– Enligt detaljplanen har jag rätt att bygga nya hus i fem våningar. Men jag har inte tillräckligt med kapital för att få lån och kunna genomföra ett bygge. Då vill jag hellre ha kvar de hus jag redan byggt. Det är ju brist på billiga bostäder för unga. Husen är bra byggda och jag har inga problem att hyra ut, säger han.

En lägenhet på 28 kvadratmeter kostar drygt 5 000 kronor i månaden. Uppsala kommun anser dock att byggnaderna strider mot gällande detaljplan. Det saknas genomgående entréer, husen är inte placerade på rätt avstånd från gatan och arkitekturen är av en "tillfällig karaktär".

Roine Larsson och hans juridiska ombud Jakob Raihle anser att det inte behövs genomgående entréer. Det går utmärkt att gå mellan husen och in på gården. Skulle husen placeras längre mot gatan så hamnar de på trottoaren.

– Man kan tänka sig att kommunen vill se nya hus och fler bostäder på tomten och därför hävdar att de här inte passar in. En välvillig kommun skulle kunna säga ja, säger Jakob Raihle.

Det tror också Roine Larsson.

– De vill ha nya hus på fem våningar. Men då blir det inte billiga bostäder för unga och studenter utan dyra nybyggen med höga hyror eller bostadsrätter som kräver insatser som många unga inte har råd med, säger han.

Yvonne Fredriksson, som är bygglovchef vid Uppsala kommun, säger att kommunen följer den detaljplan som finns.

– Enligt den ska husen ha en gestaltning som passar in på platsen och är stadsmässig. Det är inte de hus som står där i dag. Roine Larsson har själv varit med och tagit fram detaljplanen. Om han uppfyller den så får han bygglov, säger hon.

Kan ni göra så här. Han äger ju både bostäder och mark och tillhandahåller billiga bostäder som det är brist på?

– Det tar inte vi ställning till. Men han måste följa detaljplanen och frågan har inte avgjorts ännu. Vi har bara haft en dialog, säger Yvonne Fredriksson.

Plan- och byggnadsnämndens ordförande Ylva Stadell (S) är inne på samma linje.

– Vi har behov av fler bostäder. Samtidigt är det rimligt att vår stad är vacker, säger hon.

Om inte Roine Larsson får sitt bygglov kommer att han tvingas riva husen.

– I ställer för billiga bostäder blir det en tom tomt, säger han.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Lennart Lindström