Bidrag åt svarta hyreskontrakt ska stoppas

Socialtjänsten i Uppsala ska sluta ge socialbidrag till hyran för den som bor svart. Till hösten vill politikerna se förslag på nya rutiner. "Vi godkänner inget mellanmjölksförslag – problemet ska elimineras", säger Mohamad Hassan (L).

23 maj 2019 21:39

UNT har i flera artiklar berättat att det går att få försörjningsstöd till hyran trots att man bor svart. Socialtjänsten i Uppsala kontrollerar nämligen inte att den som hyr i andra hand har fått hyresvärdens godkännande. Såväl Uppsalahem som socialsekreterare har kritiserat detta hårt; man menar att det bidrar till att den svarta marknaden växer samtidigt som skattepengar riskerar att gå till kriminella som säljer svarta kontrakt och tar ut överhyror.

– Vi måste komma till rätta med det här. Reglerna behöver skärpas för att få bort kriminalitet inom välfärdssektorn, säger kommunalrådet Mohamad Hassan (L), ordförande för arbetsmarknadsnämnden som ansvarar för försörjningsstöd (det som tidigare hette socialbidrag).

Efter UNT:s artiklar kallade han till möte med socialtjänsten, Uppsalahem samt jurister. Nu har politikerna i arbetsmarknadsnämnden gett tjänstemän i uppdrag att föreslå åtgärder för att stoppa dessa bidrag.

– Det kan till exempel vara att tillsammans med hyresvärdarna ta fram ett standardhyreskontrakt, där den sökande ska kunna visa att kontraktet är godkänt, säger Mohamad Hassan.

Han påpekar dock att frågan är komplex, eftersom människor redan bor i de här lägenheterna. Handlar det om barnfamiljer kan det dessutom bli dyrt, eftersom kommunen då behöver erbjuda dem ett annat boende.

– Krav på godkänt hyreskontrakt bör förmodligen bara gälla nya ansökningar, inte de vi redan beviljat bidrag åt. Sedan får vi fasa ut de svarta kontrakten, säger han.

Problemet är även komplicerat juridiskt: det är oklart om socialtjänsten får kräva godkända hyreskontrakt. Men Mohamad Hassan menar att kommunen inte kan vara passiv.

– Eftersom det inte finns någon rättslig vägledning får vi sjösätta det system vi tycker är rimligt. Om en person är missnöjd med ett beslut får det prövas i domstol.

Politikerna vill också se nya rutiner för att förhindra att flera personer får bidrag för en och samma lägenhet. I dag kan bidrag betalas ut både till den som hyr lägenheten i första hand och till den som – tillåtet eller otillåtet – hyr den i andra hand.

– Det här måste digitaliseras så att systemet larmar.

I slutet av augusti ska tjänstemännen ha förslag på åtgärder som politikerna kan ta ställning till. Mohamad Hassan säger att han förväntar sig skarpa förslag som har effekt.

– Är förslagen inte tillräckliga röstar vi inte igenom dem. Svarta kontrakt och kriminalitet inom välfärdssektorn ska inte få förekomma.

Som UNT rapporterat anser Vänsterpartiet inte att socialtjänsten ska kräva godkända kontrakt, utan att det är polisens och fastighetsägarnas uppgift att bekämpa den svarta bostadsmarknaden.

Läs mer: Inget stopp för bidrag till svarta hyror

Läs mer: Socialsekreterare i Uppsala tar strid mot svarta kontrakt

Läs mer: V säger nej till krav på godkänt hyreskontrakt för bidrag

Konkreta åtgärder ska föreslås

Politikerna i arbetsmarknadsnämnden har gett arbetsmarknadsförvaltningen i uppdrag att:

... utreda hur vanligt det är att personer som bor otillåtet i andra hand ("hyr svart") ansöker om försörjningsstöd för hyran.

... utreda hur vanligt det är med dubbla hyresbidrag åt en och samma lägenhet samt föreslå åtgärder för att motverka detta.

... föreslå hur samarbetet med hyresvärdarna kan utvecklas för att motarbeta den svarta bostadsmarknaden.

... föreslå åtgärder som eliminerar hyresbidrag till svarta kontrakt.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Elin Sandow