Under onsdagen låg en ändring i skollagen och två förslag gällande grundskolan under klubban i riksdagen. Regeringsförslaget innebär att skolplikten börjar gälla ett år tidigare än den gör idag. Vidare blir förskolan en obligatorisk skolform inom skolväsendet och innefattar alla barn som ska fylla sex år. Det innebär att antalet obligatoriska skolår blir minst tio för alla barn i Sverige.

I en kort sammanfattning om besluten skriver riksdagen att ändringen innebär ett mer långsiktigt arbete med kunskapsutveckling.

”Genom att förskoleklass blir obligatorisk kommer lärarna att kunna arbeta mer långsiktigt och medvetet med att utveckla barnens kunskaper.”

Ändringen i skollagen röstades igenom av Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna. Förslaget om en tioårig grundskola röstades igenom av de rödgröna med stöd av Sverigedemokraterna. Obligatorisk förskoleklass röstades igenom av alla partier utom Sverigedemokraterna som röstar nej med hänvisning till att man stödjer förslaget men vill se att en ny läroplan för förskoleklasser även införs. Besluten klubbades i riksdagen den 15 november 2017 men börjar gälla först under höstterminen 2018.