Beskedet: Uppsala blir ingen storstad

Kriterierna för att räknas som en storstad ska skärpas till nästa års mätning. Kvar står Uppsala med 51 000 invånare för lite - en stor stad, men ingen storstad.

25 november 2016 14:57

Var sjätte år räknar SKL, Sveriges kommuner och landsting, kommungruppsindelningarna i landet. Senast var 2011, samma år som Uppsala kommun passerade den magiska befolkningsgränsen som skulle knuffa över staden till storstadssidan där Stockholm, Göteborg och Malmö befinner sig. Uppsala utropade sig genast till storstad - men SKL sa nej. I mätningen räknade man med 2010 års statistik, och då hade Uppsala inte nått 200 000 invånare i kommunen.

– Hade ni spräckt gränsen redan 2010 hade ni varit en storstad i fem år nu, men 2011 var det för sent, säger Kenneth Åhlvik, samordnare på statistiksektionen på SKL.

I dag bor ungefär 211 000 invånare i Uppsala kommun, och nästa år skulle Uppsala bli en officiell storstad när den nya mätningen ska göras - men nu skärper man kraven, och Uppsala når inte längre upp till dem.

– Ledsen, men ni når inte upp till gränsen i den nya mätningen, säger Kenneth Åhlvik.

Istället för att enbart se till antal invånare i kommunen, måste nu minst 200 000 personer bo i den centrala tätorten i kommunen. I Uppsala tätort bor i dag enbart 149 245 personer, ungefär 51 000 för lite.

Förutom detta krav räknas också tätortsgraden, vilket betyder att befolkningen i nämnda tätort måste uppgå till en viss procent av kommunens totala befolkning.

– Uppsala har en så pass stor landsbygd att man faller på det när vi räknar tätortsgraden. Nu vet jag inte det exakta kravet på antal procent, men det är åtminstone över 90 procent, säger Kenneth Åhlvik.

Kommunen beräknar att befolkningen i Uppsala kommer att öka med ungefär 3 000 personer per år de närmaste åren, så med 51 000 personer för lite kan det dröja länge innan Uppsala blir mer än bara en stor stad.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!