Båtägare kan tvingas flytta

UMS båtvarv vid Fyrisån berörs när Uppsala vatten vill bygga ut kring reningsverket för att råda bot på luktproblem och förbättra reningsprocessen.

24 augusti 1916 10:21

Upsala Motorbåtssällskaps (UMS) varv ligger på Fyrisåns östra sida i närheten av Kungsängsbron. Delar av marken hyr föreningen av Uppsala Vatten. I måndags tog det kommunala bolagets styrelse ett beslut om att inleda en dialog för att kunna säga upp kontraktet.

– Vi behöver marken för att kunna rena avloppsvattnet bättre och för att minska luktproblemen. Det är de två huvudorsakerna, säger Maria Gardfjell (MP), ordförande i Uppsala Vatten och Avfall AB.

Bolaget har för avsikt att hjälpa föreningen att hitta en alternativ plats där båtägare kan ställa sin skuta.

– Vi har i kommunens översiktsplan pekat ut alternativa platser. Vi vill naturligtvis ta ansvar och ha en dialog om vad de har för önskemål. En tänkbar plats är söder om kungsängsleden där det har varit avfallsdammar tidigare, säger Maria Gardfjell.

Kontraktet mellan båtföreningen och Uppsala Vatten sträcker sig till och med den 31:a december 2017.

– Vi förstår såklart att man inte flyttar båtar mitt i vintern. Ambitionen är att komma överens med båtklubben om en bra lösning, säger Maria Gardfjell.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!