Bakslag för miljön på Kungsgatan

Luften på Kungsgatan i Uppsala är mycket sämre än tidigare mätningar visat. Nu krävs nya insatser mot trafiken för att klara miljön.

10 april 2018 21:20

Upptäckten gjordes sedan stationen som mäter halterna av hälsofarliga partiklar PM10 och kvävedioxider flyttades från sin plats på Kungsgatan intill Stadshuset, till en placering vid Resecentrum. Efter flytten, som gjorts på grund av Stadshusombygganden, har mätresultaten stigit kraftigt. Halterna av PM10 har fördubblats och värdena för kvävedioxider har ökat med 60 procent. Så sent som för ett år sedan skrev Uppsala kommun i ett pressmeddelande att Kungsgatan snart skulle klara det nationella miljökvalitetsmålet Frisk luft. Nu gäller inte det längre.

– Det här är oerhört allvarligt. Uppenbarligen har vi tidigare gjort glädjemätningar. Nu ser vi hur illa det är. Dålig luft är ett stort hälsoproblem. Betydligt fler dör årligen av luftföroreningar än av olyckor i trafiken, säger kommunalrådet Maria Gardfjell (MP).

Enligt en konsultrapport som gjorts ska mätstationen var placerad på det ställe där luftkvaliteten är som sämst. Både den gamla och den nya placeringen uppfyller visserligen verkets föreskrifter. Men en analys av vindarnas riktning visar att läget vid Resecentrum generellt sett har sämre luftkvalitet jämfört med läget vid Stadshuset.

– Varför mätstationen inte stått på rätt plats kan jag inte svara på. Det var långt före min tid och vi har inte känt till att den stått fel, säger Maria Gardfjell.

De försämrade värdena gör att de miljöåtgärder som hittills satts in måste ses över.

– Efter år 2020 får kommunerna rätt att införa miljözoner. Det skulle kunna vara ett alternativ. Ett annat är att öka kollektivtrafikresorna och minska andelen dieselbilar på gatorna. Det vi genomfört, som dubbdäcksförbud och sopning av partiklar från gatan, har varit effektivt.

Där den nya mätstationen finns går ju extremt mycket bussar. Hur stor del är de av problemet?

– Vi måste jobba med flera åtgärder samtidigt. Både måste minska privatbilismen på Kungsgatan och göra bussarna mer miljövänliga. Det är på gång med fler hybridbussar och bussar som går på biogas. En satsning på spårvagnar kommer också att hjälpa.

Men har ni inga idéer som snabbt kan förbättra miljön, ett nytt vallöfte?

– Bättre miljö är alltid ett vallöfte och det är klart att det finns en massa åtgärder vi kan sätta in. Men jag tycker inte man ska gå händelserna i förväg. Våra tjänstemän tittar på olika åtgärder. Innan deras utredning är klar vill jag inte spekulera, säger Maria Gardfjell.

Miljön på Kungsgatan har tidigare prövats av EU som krävt att partikelhalterna sänks. Nu kommer kommunen att rapportera de försämrade mätvärdena till EU.

<p>Normen överskreds under sex dygn</p>

Mätningar av partiklar, PM10, och kvävedioxid, NO2, gjordes parallellt vid Kungsgatan 42 - Stadshuset och Kungsgatan 67 - Resecentrum under perioden andra februari till 30:e april 2017.

Periodmedelvärdet för NO2 vid Stadshuset var 25 ?g/m³ och 39 ?g/m³ vid Resecentrum, cirka 60 procent högre periodmedelvärde vid Resecentrum.

Periodmedelvärdet för PM10 vid Stadshuset var 27 ?g/m³ och 54 ?g/m³ vid Resecentrum cirka 100 procent högre periodmedelvärde vid Resecentrum. Vid Stadshuset överskreds dygnsnormen för NO2 1 dygn och vid Resecentrum 6 dygn under perioden.

Källa: Jämförelser av halter PM10 och NO2 vid Kungsgatan 42 och Kungsgatan 67 i Uppsala.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Lennart Lindström

Ämnen du kan följa