"Robot" hjälp vid ansökan om socialbidrag

Datorn ska kontrollera uppgifter när Uppsalabor söker socialbidrag.

Ett sådant här formulär får de Uppsalabor fylla i som ansöker om socialbidrag.

Ett sådant här formulär får de Uppsalabor fylla i som ansöker om socialbidrag.

Foto: Svetlana P Jansson

Uppsala2019-10-28 11:11

Sedan tre månader testar kommunen en ny modell vid ansökan om ekonomiskt bistånd. 

Hittills har socialsekreterare kontaktat olika myndigheter för kontroll av de uppgifter om exempelvis inkomster eller studiebidrag som personer lämnat in vid bidragsansökningar.

Det nya är att ett särskilt dataprogram automatiskt ska söka av olika system vid myndigheter för att kontrollera de uppgifter som lämnats in.  

Tanken är att socialsekreterarna ska få mer tid över till arbetet med klienterna. Dessutom ska fel beroende på den mänskliga faktorn minska. Modellen ska sjösättas i full skala innan årsskiftet.    

Inom kommunen har modellen arbetsnamnet "roboten", men i själva verket är det alltså ett dataprogram.

Ett sådant här formulär får de Uppsalabor fylla i som ansöker om socialbidrag.
Ett sådant här formulär får de Uppsalabor fylla i som ansöker om socialbidrag.
Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!
Läs mer om