P-platser och gårdar ger plats för bostadshus

Planerna på utbyggnad i stor skala av bostadskvarteren vid Djäknegatan går vidare men bantas sedan ett par av byggprojekten strukits.

Sex nya punkthus planeras på de öppna gårdarna vid studentbostadshusen på Djäknegatan.

Sex nya punkthus planeras på de öppna gårdarna vid studentbostadshusen på Djäknegatan.

Foto: Svetlana P Jansson

Uppsala2019-12-04 10:00

Totalt planeras nu för omkring 800 nya lägenheter vid korsningen Råbyvägen-Vattholmavägen samt vidare norrut på p-platserna längs Vattholmavägen samt på gårdarna vid Djäknegatans studentbostadshus Det är en minskning med cirka 130 bostäder, sedan ett planerat projekt med bostadsrätter på en av p-platserna lagts på is. 

Planer på utbyggnad i området har funnits i många år men bromsat in i takt med svängningarna på bostadsmarknaden. Nu går kommunen vidare och sänder ut förslaget på en sista remissomgång innan byggnadsnämnden kan ge klartecken för planerna.

Mellan studentbostadshusen från 1960-talet planeras sex nya punkthus med upp till åtta våningar. Studenthusen är så gott som oförändrade sedan de byggdes och föreslås nu få särskilt skydd mot ombyggnad och rivning. De nya husen ska enligt förslaget tydligt skilja sig från 60-talsbyggnaderna, både i fasadmaterial och färg. Boende i området som tidningen talat med välkomnar mer service i kvarteret men är mindre förtjusta över byggplanerna på de öppna gårdarna:

– Det kan bli för tätt, gårdarna används mycket på somrarna, men samtidigt vet man att det behövs fler bostäder. Och här finns ändå ganska gott om plats, säger en kvinna som bor i området men som vill vara anonym.

En planerad sick-sack-formad huslänga i upp till sju våningar längs Vattholmavägen har väckt frågetecken i byggnadsnämnden. Nu öppnar kommunen även för möjligheten att bygga mer traditionella bostadshus i fem-sex våningar.  

Vid hörnet Råbyvägen-Vattholmavägen, där en bensinmack fanns tidigare, föreslås ett litet torg. Det blir utsatt för buller från trafiken men får i gengäld får gott om sol, enligt förslaget. I husen intill reserveras plats för butiker och verksamheter i bottenvåningarna. Mot Råbyvägen planeras en extra stor lokal som hoppas locka en ny livsmedelsbutik. 

Av de 800 nya bostäderna väntas omkring 240 bli rena studentlägenheter. Nära korsningen finns planer på seniorboenden med extra stora balkonger och uteplatser samt gemensamhetslokal och övernattningslägenhet. 

En befintlig förskola rivs men ersätts med två nya förskolor med sammanlagt nio avdelningar för att klara behovet från de nyinflyttade. Vänsterpartiet anser att förskolegårdarna blir för små. I byggnadsnämnden har Centern efterlyst en bantning av utbyggnaden för att behålla mer rymd mellan husen.

P-platserna längs Vattholmavägen får ge plats för nya bostäder om planerna genomförs. Nya p-platser byggs under mark.
P-platserna längs Vattholmavägen får ge plats för nya bostäder om planerna genomförs. Nya p-platser byggs under mark.
Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!