Här är Upplands majbrasor – rapportera in din brasa!

Är du med och arrangerar en majbrasa? Rapportera in den i formuläret här och hjälp oss sammanställa listan på länets majbrasor.

Uppsala 28 april 2023 19:00

 

HÄR ÄR UPPLANDS MAJBRASOR (listan uppdateras):

Uppsala kommun:

Gamla Uppsala, kl 20

Kungshögarna

Scouternas fackeltåg kl 20, kasen tänds ca 21, tal och vårsång. Fyrverkerier kl 21:30

 

Hospitalsträdgården, Ulleråker, kl 20-21

Tal, eldshow, körsång. Brasan tänds kl 20:45. Fika och lotter säljs av PRO.

 

Granebergs IP, kl 21

Arr: Sunnersta AIF

 

Upplands Ekeby, Alunda, bygdegården kl 20-22

Majbrasa, korvgrillning och kaffe. Gloriakören sjunger

Arr: Ekeby bygdegårdsförening

 

Alunda, klockan 18

Flyguppvisning kl. 18.30.

Arr: Föreningsalliansen Olandsbygden

 

Heby kommun:

Vittinge kyrka, kl 18

Arr: Vittinge församling

Försäljning av korv och fika från 18. Gudstjänst (lekmannaledd) 18.30. Därefter majbrasa och sång av Vittinge kyrkokör.

 

Tierps kommun:

Hållnäs, Gröna lund - obs lördagen 29 april

Tipspromenad, lek för barnen, lotter, korv och fika till försäljning. Majbrasa kl 20.

 

Östhammars kommun:

Öregrund, Fyrskeppsudden kl 19

Majbrasa, tal och sång

Arr: Lions club Öregrund

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa