Farligt avfall i Bolandsskolan

När Grafiskt Utbildningscenter (GUC) låg i Bolandgymnasiets lokaler drabbades en del i personalen av hälsobesvär.
När Grafiskt Utbildningscenter (GUC) låg i Bolandgymnasiets lokaler drabbades en del i personalen av hälsobesvär.

Cancerframkallande ämnen har hittats i ett gammalt papptak på Bolandsskolan. Det är yttertaket i hus B, där Byggprogrammet tidigare gick, som undersökts.

Uppsala 31 oktober 2019 10:00

Upptäckten gjordes inför flytten för snickeriet, cykelverkstaden och naturvården från Kåbo till Bolandsskolan.

PAH (polycykliska aromatiska kolväten) fanns i yttertaket. Halterna för en viss grupp av PAH låg något över Naturvårdsverkets gränsvärden för förorenad mark. Vid rivning måste avfallet hanteras på särskilt sätt för att säkerställa att cancerframkallande ämnen inte bidrar till markföroreningar.

– Det handlar om att PAH inte ska hamna i naturen, säger Josua Klingberg på AK-konsult som miljöinventerat lokalen.

Finns det hälsorisker för dem som vistas i byggnaden för att man hittat PAH? Frågan går till Siiri Latvala, handläggare på Naturvårdsverket.

– Om det finns PAH i luften är det ett varningstecken eller om det är i ett material som man ofta har i kontakt med huden. Men i ett tak, jag är osäker. PAH avdunstar inte så lätt. Spontant skulle jag säga att det inte är någon större fara.

Arbetsmarknadsförvaltningen hyr av stadsbyggnadsförvaltningen som i sin tur hyr av fastighetsägaren Skolfastigheter. I B-huset har man hittat fukt i syllarna, vilket ska åtgärdas. När det gäller PAH ser Bo Stridh, projektledare på Skolfastigheter, inga hälsorisker för dem som vistats eller ska vistas i lokalerna. 

– Det är inte farligt. Det är i pappen på takets utsida som ingen kommer i kontakt med. 

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ämnen du kan följa