Rödlistan för hotade arter och Artportalen är två av de verktyg som Artdatabanken arbetar med för att övervaka och analysera tillståndet för den biologiska mångfalden i Sverige. De är också funktioner som används dagligen av kommuner, länsstyrelser och andra aktörer, berättar Lena Sundin Rådström, chef på Artdatabanken vid Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, i Uppsala.

– Det här är jätteviktiga kunskapsverktyg för att förvalta den biologiska mångfalden. Neddragningen är därför otroligt allvarlig.

Lena Sundin Rådström nämner också EU-uppdrag och arbetet med de nationella miljömålen som uppdrag beroende av kunskap från Artdatabanken.

Artikelbild

| Artdatabanken vid SLU i Uppsala kommer att behöva minska in personalstyrka med ett tiotal tjänster.

– Det går inte bra för Sverige att nå de nationella miljökvalitetsmålen, särskilt inte det om ett rikt växt och djurliv. Vi måste ha de här naturvårdsverktygen för att lyckas, säger hon.

Orsaken till nedskärningen finns i den rambudget som Kristdemokraterna och Moderaterna drev igenom i riksdagen i höstas. Där fick Naturvårdsverket minskade anslag, vilket i sin tur har lett till flera miljoner mindre i anslag i år till Artdatabanken. Enligt Lena Sundin Rådström har verksamheten dessutom varit underfinansierad i många år och haft en svår ekonomisk situation.

I veckan informerades personalen om att neddragningar med ett tiotal tjänster måste göras, en minskning med runt tio procent.

Frågan är hur Artdatabanken hamnat i ett läge där man själv upplever ökad efterfrågan, dessutom i en tid där miljö- och klimatfrågor är i fokus och larmrapporter om arters utrotning fått stor uppmärksamhet, men ändå får minskade anslag.

– Givetvis är det en väldigt bra fråga: hur har vi hamnat så här snett. Jag tror att vår verksamhet helt enkelt inte är tillräckligt känd, vi servar och förser Naturvårdssverige med kunskap, men vi kommer inte fram i ljuset, utan tas för givna.

Är du självkritisk?

– Vi jobbar med att förtydliga oss och förstärka vårt varumärke för att visa hur viktiga vi är, och det kommer att synas senare i vår. Men vi har kanske jobbat lite för mycket i källaren.

Hur togs beskeden emot av personalen?

– Med allt från upprördhet till en känsla av att bara jobba på så bra man kan.

Budet från SLU:s rektor, som haft överläggningar med myndigheter och den nu sittande regeringen, är att neddragningen ska ses som permanent. Ingen justering tillbaka är alltså att vänta, även om den politiska majoriteten är en annan än när rambudgeten klubbades.