Anställda på Ackis vädjar: "Får inte tillräcklig vård"

I ett brev till sjukhusledningen vittnar sjuksköterskor på Akademiska sjukhuset om en ohållbar arbetssituation. Chefsläkaren Göran Günther tar brevet på största allvar men menar att det krävs långsiktig planering för att komma till bukt med problemen.

8 juli 2019 13:00

Brevet är undertecknat av 17 sjuksköterskor på akutmottagningen. I det hävdar sjuksköterskorna bland annat att de "kommit att acceptera icke normala lägen som normala" och att de "protesterar nog för sent där vi är väl medvetna om att vi blundat för att patienter faktiskt inte erhållit eller erhåller tillräckligt god vård".

– Vi tar det här på största allvar och jobbar sedan länge med arbetssituationen, säger Göran Günther, chefsläkare på Akademiska sjukhuset.

I brevet lyfter sjuksköterskorna fram några konkreta krav på ledningen.

Man vill bland annat ha en specialistläkare stationerad på akutmottagningen dygnet runt och öka grundbemanningen på mottagningen. Slutligen vill man att det planeras för en ny akutmottagning inom en snar framtid som fyller de befintliga behoven.

– En specialistläkare dygnet runt är inte införd men det är naturligtvis viktigt att specialistkompetens finns. Det är bråttom men jag kan inte säga när det kommer att genomföras. Angående bemanningen är naturligtvis ambitionen att, alldeles oberoende brevet, stärka bemanningen. Ny akutmottagning finns också med i planerna men det är inte möjligt att tidssätta när det eventuellt kan ske, säger Göran Günther.

Han säger att ledningen är medvetna om problemen men att läget tar tid att åtgärda.

Vilka åtgärder har ni vidtagit för att förbättra situationen?

– En nyckelfråga är hur vi ska kunna behålla personalen och skapa en bra arbetsmiljö. Där sker en dialog med de fackliga organisationerna.

Uppenbarligen har inte det varit tillräckligt enligt sjuksköterskorna.

– Vi försöker kortsiktigt lösa problemen med platssituationen genom dagliga möten. Långsiktigt arbetar vi med att behålla personal och därigenom förbättra arbetssituationen. Det är klart att det blir bekymmersamt ibland, men vi har en ständigt pågående dialog.

Kan du lova att situationen förbättras?

– Ambitionen är givetvis det. Vi räknar med att situationen långsiktigt kommer att förbättras successivt.

Tycker du att arbetssituationen överlag är acceptabel?

– Ja, det tycker jag. Vi är oerhört medvetna om behoven som finns. Målet är såklart att säkra patientsäkerheten ytterst och det hänger ihop med god arbetsmiljö.

Enligt en rapport som Socialstyrelsen släppte i april hade Akademiska sjukhusets akutmottagning en medianvistelsetid på 259 minuter för patienter över 18 år perioden juni 2017–maj 2018. Det är den sjunde högsta siffran av Sveriges akutmottagningar.

LÄS MER: Ansträngt läge på Akademiska sjukhuset

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Niklas Weimer