Förslaget presenterades på tisdagen som en del i nästa års budget och valrörelse. Kommunalrådet Fredrik Ahlstedt (M) sade att Arbetsförmedlingen misslyckats när det gäller att matcha arbetslösa mot företag som söker arbetskraft, och när det gäller att ge långtidsarbetslösa ett arbete.

– Trots att Uppsala har landets starkaste arbetsmarknad så är det svårt för företagen att hitta rätt arbetskraft. Vi anser att privata företag klarar omställning och matchning mellan arbetssökande och arbetsgivare bättre än Arbetsförmedlingen, säger han.

Allianspartierna vill också göra en nysatsning på välfärdsjobb för vuxna som har svårt att komma in på arbetsmarknaden. De har minskat med det rödgröna styret.

– Välfärdsjobb är ett bra sätt att få ut människor i arbete som går på försörjningsstöd. Flera kommuner i landet har lyckats och välfärdsjobben var framgångsrika i Uppsala när vi hade makten. Åttio procent av de som deltog fick jobb eller gick vidare till utbildning, säger Jonas Segersam (KD).

Om alliansen vinner makten vid nästa val så skulle de inledningsvis satsa på 75 nya välfärdsjobb och trappa upp antalet successivt.

Partierna vill dessutom att alla som får försörjningsstöd ska göra någon form av motprestation. Det kan handla om en språkutbildning eller rehabilitering. Det privata näringslivet ska involveras mer i form av arbetsplatsförlagda utbildningar och så kallade inträdesjobb, främst inom vård och omsorg.

– Vi måste samarbeta mer med näringslivet där arbetsgivarna kan vara med och utforma hur utbildningarna ska se ut. Mer utbildning ska läggas ute på företagen än i dag. Vi måste sluta mobba de som inte klarat av skolan men som vill arbeta. Om de får ett inträdesjobb kan de börja i en enklare roll och utvecklas, säger Stefan Hanna (C).

Kommunen ska också satsa extra resurser på att funktionshindrade ska få jobb inom den kommunala verksamheten.

– Arbetslösheten är stor i den gruppen. Vi ska göra Uppsala till den bästa kommunen i landet på att ge dem ett arbetet, säger kommunalrådet Mohamad Hassan (L).

Alliansen anser inte att kommunen ska behöva skjuta till några extra pengar för att ta över Arbetsförmedlingens jobb.

– Arbetsmarknadsnämnden har en budget på 700 miljoner kronor om året och det räcker. Det mesta av pengarna går i dag till försörjningsstöd. De rödgröna gör inte av med alla pengar för arbetsmarknadsinsatser i dag. Drygt 21 miljoner kronor finns över i år. Bara det räcker till våra välfärdsjobb, säger kommunalrådet Therez Olsson (M).

Klarar kommunen verkligen att ta över Arbetsförmedlingens uppdrag. Allt de gör kan väl inte vara dåligt?

– Vi har redan en stor kommunal organisation, i form av Navet. Sedan är tanken att vi ska ta hjälp av andra experter. De finns på företagen, inom olika organisationer och fackföreningsrörelsen, säger Stefan Hanna.

När alliansen hade makten senast så engagerade ni privata jobbcoacher. De fick en hel del kritik för att inte få ut folk i varaktiga jobb. Vad säger att det ska gå bättre nu?

– Jobbcoacherna engagerades för ett speciellt uppdrag. Nu ska vi använda företag som redan finns och verkar på marknaden, säger Mohamad Hassan.