Algpapper kan rena smutsigt vatten

Tillgång till rent dricksvatten är ett stort problem i Bangladesh. Forskare vid Uppsala universitet har utvecklat ett pappersfilter gjort på en lokalt växande alg, som tar bort bakterier och mycket små virus.

20 augusti 2019 08:00

– Föreställ dig ett vanligt kaffefilter, eller en kaffemaskin som du laddar med en kapsel. Det är så vi tänker oss att det ska fungera, säger Albert Mihranyan, professor i nanoteknologi vid Uppsala universitet.

Tillsammans med kollegor i Uppsala och vid universitetet i Dhaka har han utvecklat ett papper som kan filtrera bort 99.99 procent av alla vattenburna bakterier och virus. Det unika är att pappret är tillverkat av nanofibrer från en grönalg, pitophora, som växer i Bangladesh. Forskarna har skräddarsytt porstorleken i filtret för vattenrening, så att även de minsta viruspartiklarna på 27-28 nanometer renas bort.

– Vårt filter är tänkt att användas som ett engångsfilter. De reningsfilter som finns på marknaden i dag används under en längre tid, upp till två år. Det leder till att det börjar växa smittämnen i dem, säger Albert Mihranyan.

Att koka, behandla med kemikalier eller bestråla med solljus är andra sätt att rena vatten från mikrobiologiska föroreningar i utvecklingsländer.

– Men de metoderna inaktiverar bara bakterier och virus. Filter tar fysiskt bort smittorna, säger Albert Mihranyan.

Utmaningen för forskarteamet är nu att snabba upp reningsprocessen och skala upp produktionen. Men för att få bort tungmetaller och läkemedel behöver filtret kompletteras med ytterligare reningstekniker. Arsenik är till exempel en vanlig miljöförorening i Bangladesh och det giftet går inte bort med det nya reningsfiltret av algfibrer.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Jenny Jewert