Äldreboende drabbat av skabb

Äldreboendet Glimmervägen i Eriksberg kunde under förra veckan konstatera att en äldre person smittats av skabb. Det finns misstankar om att fler smittats.

23 mars 2019 08:00

– Efter att en person smittats har läkare valt att behandla några fler boende där det finns en misstanke om skabb. Det finns även en svag misstanke om att två ur personalen kan ha skabb och eftersom de inte kan få komma till hudmottagningen för att få det bekräftat förrän om 14 dagar har vi i samråd med läkare beslutat att de ska få behandling, säger Jenny Wallén, verksamhetschef på äldreboendet Glimmervägen.

Det var i fredags förra veckan som det bekräftades att en äldre person på boendet, som drivs av vårdbolaget Ansvar och omsorg AB, hade fått skabb. Läkemedel i form av salva används nu för att behandla både den personen och de andra som misstänks ha smittats.

Kan ni garantera att inte ytterligare personer är smittade?

– Man kan aldrig garantera något, men än så länge har vi bara ett bekräftat fall.

När det gäller personalen berättar Jenny Wallén att vissa av dem på egen hand har uppsökt läkare för att ta reda på om de är smittade.

– De i personalen som ännu inte har sökt vård på egen hand kommer att undersökas på arbetet och få hjälp internt.

Birgitta Lytsy är överläkare vid Uppsala läns vårdhygienska team, som ansvarar för att begränsa smittspridning vid länets äldreboenden. Hon berättar att det i länet är ovanligt med utbrott av skabb:

– Vi ansvarar för cirka 75 boenden och det brukar bryta ut på något av dem ungefär en gång vartannat år. Så det sker sällan. Men det är ett elände när det väl händer.

Även om det är ovanligt framhåller Birgitta Lytsy att det samtidigt inte är konstigt att smittan bryter ut på just äldreboenden.

– Förhållandena där liknar på många sätt hur det är på exempelvis en förskola eller ett kryssningsfartyg – ganska slutna system där många människor rör sig på en liten yta.

Enligt Birgitta Lytsy behöver själva utbrottet av skabb inte alls ha något med bristande hygien att göra. Däremot är det viktigt att sanera platsen där smittan upptäckts genom att bland annat städa ordentligt och snabbt behandla alla som kan misstänkas vara smittade.

Jenny Wallén uppger att man på äldreboendet följer vårdhygienska teamets instruktioner för att behandla skabben samt motarbeta spridning. I dessa står bland annat att alla som är i kontakt med en skabbsmittad person ska använda långärmade skyddsförkläden, vilket personalen nu gör.

– Vi följer instruktionerna till punkt och pricka, säger Jenny Wallén.

Skabb

Det som kallas för skabb är ett kvalster som orsakar stark klåda och hudutslag hos människor.

Skabbkvalstret är cirka 0,3-0,4 millimeter stort och gräver gångar i hudens yttersta skikt.

Det är framför allt genom nära kroppskontakt som smittan sprids.

En ung och i övrigt frisk person har sällan mer än 10 kvalster i kroppen vid skabbsmitta.

Personer med nedsatt immunförsvar och äldre kan emellertid ha hundratals kvalster samtidigt.

Källa: 1177 Vårdguiden

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Felix Wedjesjö David Rydell