Äldre drabbas hårt av stormen

Knutbyområdet är ett av de områden i Uppsala kommun som drabbats hårdast av stormen Alfrida. Äldre med hemtjänst har erbjudits plats på äldreboenden som hålls i gång med hjälp av elaggregat.

3 januari 2019 17:44

Större delen av Knutby släcktes ned när stormen Alfrida med full kraft drog fram över Uppland. Bland annat drabbades äldreboendet Björkgården i Knutby.

– Men vi har fått bra backning från Vattenfall och får el via ett elaggregat. Vatten finns också och de förnödenheter som behövs, säger Ann-Sofie Sundman, områdeschef inom äldreförvaltningen på Uppsala kommun.

Personer med hemtjänst i områdena som varit strömlösa har erbjudits att få komma till äldreboenden i området bland annat Björkgården men också äldreboendet Vigmund i Rasbo och Lillsjögården i Almunge.

– Det är framför allt för att erbjuda värme, omsorg och trygghet, säger Ann-Sofie Sundman.

Inom hela äldreomsorgen i de strömlösa områdena har man kallat in extrapersonal och förtätade turer.

– På det stora hela har allt gått bra, ingen har kommit till skada och jag vill rikta en stor eloge till all personal som med gott mod tagit sig an denna uppgift, säger Ann-Sofie Sundman.

I Knutbyområdet har det också varit problem med telekommunikationen och man har därför bemannat upp brandstationen i Knutby. Personer som inte kan ringa 112 uppmanas att ta sig dit om de är i behov av nödhjälp.

– Vi kommer att ha ökad bemanning så länge problemen kvarstår. Äldreförvaltningen har också infört tätare turer för att titta till personer med trygghetslarm eftersom det är osäkert om systemet fungerar som det ska, säger Per Eriksson, säkerhetssamordnare på Uppsala kommun.

Enligt den prognos Vattenfall har på torsdagen kommer boende i Knutbyområdet få tillbaka strömmen på fredagskvällen klockan 18.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Nicklas Kihlberg