Sedan början av juni erbjuder Akademiska sjukhuset patienter övernattning på Hotell von Kraemer, tvärs över Dag Hammarskjölds väg, i samband med besök eller vistelse på sjukhuset. Här finns undersköterskepersonal som ska assistera patienten på olika sätt. Totalt handlar det om nio rum.

Men det är inte fråga om att skapa vårdplatser på ett fyrstjärnigt hotell. Det säger Maria Andersson tillförordnad avdelningschef på onkologmottagningen och personalansvarig för de undersköterskor som ska arbeta med verksamheten.

– De som övernattar har ett behov av egenvård som man till en del kan sköta själv eller med stöd av en anhörig, exempelvis inför eller efter en operation. Så det här är en service, ett stöd som är bättre anpassat till deras behov och det kommer inte att göras några typer av vårdbedömningar på hotellet, säger Maria Andersson.

Samtidigt ska hotellvistelsen frigöra vårdplatser för dem som behöver dem bättre på sjukhuset.

– Det är inget att hymla om: vi har brist på vårdplatser. Ibland har den här gruppen fått en vårdplats inför en operation, men nu får de i stället vara på hotellet och så går vårdplatsen till någon som behöver den bättre, säger Maria Andersson, som påpekar att patienthotell har funnits i eviga tider.

– Det nya är att vi anställer undersköterskor som ska finnas på plats 24 timmar om dygnet. Jag tror att vi i Uppsala är sena med det här, vilket kan tyckas märkligt, säger hon.

Från Vårdförbundet ser man hotelllösningen framförallt som ett symtom på vårdplatsbristen. I stället för att lösa det riktiga problemet – bristen på personal – så tar Akademiska till flera andra lösningar för att lösa platsbristen, menar Sofia Lindström, vice avdelningsordförande i Uppsala.

– Alla parter är överens om att den försämrade tillgängligheten är en brist på Vårdförbundets yrkesgrupper som i sin tur ger en vårdplatsbrist. Därför är det lätt att bli oroad av en lösning av det här slaget, säger hon och påpekar att lösningen på vårdplastbristen aldrig kan vara att sänka kraven på kompetens och äventyra kvaliteten på vården.

Här går åsikterna isär. Enligt Maria Andersson sänks inte kvaliteten.

– Vi snarare förbättrar möjligheterna för patienterna med en åtgärd som minskar deras oro och är en assistans inför en operation. För min del skulle verksamheten gärna få växa. Vi kommer att utvärdera fortlöpande. Man skall bara vara på sjukhus när man verkligen är i behov av den nivån på omsorg, säger hon.