Advokaten: Assange intagen på sjukavdelning

Wikileaks-grundaren Julian Assanges svenske advokat vill att häktningsförhandlingen på måndag i Uppsala skjuts upp. Enligt advokaten, som nu besökt sin klient i brittiskt fängelse, är Assange intagen på sjukavdelningen och kunde inte genomföra ett samtal.

28 maj 2019 16:04

LÄS MER: Uppdaterad artikel här - Förhandling i Uppsala som planerat

Uppsala tingsrätt har bokat in häktningsförhandling mot Julian Assange på måndag förmiddag. Han sitter fängslad i Belmarsh-fängelset i Storbritannien för brott mot landets borgensregler. Häktningsförhandlingen i Uppsala kommer att hållas i Assanges frånvaro.

I fredags fick Assanges svenske försvarare, advokat Per E Samuelson, besöka sin klient i fängelset. I en skrivelse till Uppsala tingsrätt berättar advokaten att de träffades i knappt två timmar. Enligt advokaten var Assanges hälsotillstånd vid mötet sådant "att det inte gick att föra ett normalt samtal med honom". Julian Assange uppges vara intagen på fängelsets sjukavdelning men det finns inga närmare uppgifter om hans hälsotillstånd.

Till TT säger Per E Samuelsson:
- Av omsorg av hans personliga integritet vill jag inte säga mer än vad jag redan sagt. Men till saken hör att han under vårt möte fick reda på av en engelsk advokat att USA utvidgat spioneriåtalet mot honom till 18 punkter, med ett teoretiskt maxstraff på 170 år. Det stal naturligtvis uppmärksamhet, säger han till TT.

Enligt skrivelsen kunde advokaten och Assange "endast i begränsad omfattning" tala om den kommande häktningsförhandlingen och Assanges inställning till misstankarna.

Efter mötet begärde Per E Samuelson att häktningsförhandlingen i Uppsala på måndag skjuts upp. Assange har ännu inte fått ta del av häktningspromemorian, som innehåller åklagarens bevisning till stöd för att han ska häktas. Promemorian måste översättas till engelska och sedan postas till Julian Assange i fängelset. Enligt advokaten har tingsrätten gett besked om att översättningen kan vara klar först den 10 juni. I skrivelsen till tingsrätten begär Samuelson att häktningsförhandlingen flyttas fram till dess Assange fått ta del av bevisningen.

Vid ett möte senare på fredagen via videolänk mellan fängelset och ett advokatkontor i London där Samuelson och några av Julian Assanges brittiska advokater deltog fick Assange, enligt skrivelsen, besked om att USA utvidgat spioneriåtalet mot honom till att omfatta 18 punkter. Resten av mötet handlade till största del om detta åtal och Assange "förmådde inte samtidigt att fokusera på den återupptagna svenska förundersökningen", enligt Samuelsons skrivelse.

Enligt advokaten är hans enda möjlighet till kontakt med sin klient personliga besök som bokas långt i förväg eller via videolänk på advokatkontor i London. Videosamtal till Sverige är enligt skrivelsen inte möjligt. Han påpekar också att Assange sitter i brittiskt fängelse och redan är häktad med anledning av USA:s begäran om utlämning dit. Därför kommer han inte att släppas fri när halva tiden av det 50 veckor långa straffet i Storbritannien avtjänats, som brukligt, utan blir fortsatt häktad tills USA:s begäran prövats i brittisk domstol, enligt advokaten.

Vice överåklagare Eva-Marie Persson, som leder förundersökningen mot Assange om den misstänkta våldtäkten i Sverige, anser inte att det finns några skäl att flytta fram måndagens planerade häktningsförhandling. Hon skriver i ett yttrande till Uppsala tingsrätt att hon förutsätter att Assange och hans svenska advokat vid mötet i fredags gick igenom häktningsframställan och Assanges inställning till misstankarna. Det väsentliga är att Assange underrättats om innehållet i häktningspromemorian, inte att den överlämnas rent fysiskt, enligt åklagaren, som motsätter sig försvararets begäran.

Sent på tisdagseftermiddagen hade Uppsala tingsrätt inte avgjort frågan. UNT har sökt Per E Samuelson.

En dragkamp mellan USA och Sverige pågår om Wikileaks-grundaren Julian Assange, som för närvarande sitter i brittiskt fängelse. Han är dömd för brott mot landets borgensregler i samband med att han tog sin tillflykt till Ecuadors ambassad när våldtäktsmisstankarna utreddes.

USA vill ställa Assange inför rätta för spioneri och dataintrångsbrott. Sverige vill ha honom överlämnad inför ett eventuellt åtal om misstänkt våldtäkt, av mindre grovt slag, enligt den juridiska klassificeringen.

Det misstänkta brottet gäller en händelse i Uppsala län 2010 i samband med att Julian Assange besökte Sverige. Han häktades i sin frånvaro och överlämnade sig till brittisk polis som belade honom med fotboja.

2012 tog Assange sin tillflykt till Ecuadors ambassad i London sedan Storbritannien beslutat att han skulle utlämnas till Sverige. Enligt Assange riskerade han att utlämnas till USA.

2017 lades den svenska förundersökningen om misstänkt sexbrott ned. I april i år greps Assange av brittisk polis på ambassaden, sedan Ecuador dragit tillbaka hans asylstatus. Därefter har den svenska brottsutredningen återupptagits samtidigt som USA begärt honom utlämnad.

Det svenska rättsfallet preskriberas i augusti 2020.

Källa: TT

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ola Lindqvist